Równać Szanse

Równać Szanse 2006

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła kolejną edycję konkursu Równać Szanse - Regionalny Konkurs Grantowy. Jako, że OSP są naszymi wiernymi wnioskodawcami, to serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki OSP do składania wniosków w obecnej edycji. Zasady konkursu jak i wniosek znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/strona.php?p=658.
Wypełnione wnioski Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zadania te były realizowane przez OSP.

Takich przedsięwzięć realizowanych przez OSP nie tylko we współpracy z tą Fundacją jest znacznie więcej dlatego prosimy o informowanie nas o nich oraz nadsyłanie na adres op@zg.zosprp.pl.

Prosimy o przesyłanie również innych wniosków o dofinansowanie działań podejmowanych we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i oddziałami Związku OSP RP kierowanych do różnych instytucji (urzędów, stowarzyszeń fundacji). Chcielibyśmy za Waszą zgodą publikować je w celu promocji dobrych praktyk. Czekamy również na Wasze doświadczenia i uwagi z realizacji zadań, które są szczególnie cenne dla nas.

Prosimy każdorazowo o wyrażenie zgody na publikację przesłanych materiałów na naszej stronie www.zosprp.pl.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Gminom, które odpowiedziały na nasz apel i przesłały owoce Swojej pracy.

OSP Gałków Duży

"Ognisty podmuch" kontra młodzież.

OSP Krosnowice

Mamy folder w Krosnowicach.

OSP Petrykozy

Młodzież na rzecz zieleni. Harmonogram działań.

OSP Stogi

„Jedzie straż ogniowa”.

OSP Szczepanów

„Europejska wioska” - kurs języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych. BUDŻET PROJEKTU. Harmonogram działań.

OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego

Pozyskiwanie środków: http://strazpozarna.org.pl/sciagnij/projektyospstolpno http://strazpozarna.org.pl/sciagnij/pozyskiwaniesrodkow http://strazpozarna.org.pl/sciagnij http://www.florek.org.pl http://www.miedzyrzecczyzna.pl