Przyznawanie dotacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyjmuje do 20 listopada br. wnioski na przyznanie dotacji na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie przerwy świątecznej 2003 w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wnioski mogą składać organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej. Szczegóły i formularze – tutaj