Polsko-Niemiecki Słownik dla MDP

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie wymiany młodzieży pożarniczej rozwija się w szybkim tempie. Coraz więcej młodych ludzi uczestniczy w letnich obozach MDP, zawodach wg regulaminu CTIF, wspólnych szkoleniach, koncertach. Często nawiązanie bliskich kontaktów utrudnia brak znajomości języka niemieckiego. Korzystając z możliwości, jakie oferuje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży postanowiliśmy opracować kieszonkowy minisłownik dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Chcielibyśmy, aby znalazły się w nim hasła najczęściej wykorzystywane przez uczestników polsko-niemieckich spotkań. Chętnie skorzystamy z Waszych sugestii. Do końca stycznia czekamy na propozycje słów i wyrażeń, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w takim opracowaniu. Hasła można przesyłać mailem na adres monika.karlowicz@zg.zosprp.pl lub pocztą na adres: Zarząd Główny Związku OSP RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa.