OSP Klęka

Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce gmina Nowe Miasto nad Wartą powiat Średzki jest jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu posiada dwa samochody, Mercedes 608D SLRt oraz Stara GBA 2,5/16.

Posiadamy również: zestaw ratownictwa medycznego psp-r1, deskę ortopedyczną, nożyco-rozpieraki, piły motorowe do drzewa, stali i betonu, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, aparaty oddechowe nadciśnieniowe FENZA,DRAGER,motopompy: pływająca oraz tradycyjne polonie, sprzęt do usuwania gniazd owadów i inne standardowe wyposażenie. Jednostka współpracuje z młodzieżą częste wizyty w szkole owocują w późniejszym czasie, gdy zbliżają się zawody sportowo- pożarnicze. Organizujemy raz do roku wycieczkę dla MDP na zawody Sikawek Konnych do Cichowa, organizujemy szkolenia dla strażaków oraz dla drużyn MDP. Jednostka jest aktywna w powiecie uczestniczy w różnych imprezach, współpracujemy także ze strażakami z Niemiec gdzie bierzemy udział w festynie Sommer Fest oraz czech gdzie braliśmy udział w powodzi.

Jednostka liczy 120 członków w tym 50 czynnych, 40 MDP, 20 Wspierających, 10 Honorowych. W 2006 roku braliśmy udział w 42 zdarzeniach, które wydarzyły się w okolicy naszej miejscowości. Według ocen komendanta powiatowego jednostka jest wzorcowa na trenie powiatu Średzkiego.


W 2006 roku podczas wyborów wybraliśmy na następną kadencje następujący zarząd:

Prezes- Grzegorz Gogulski
Naczelnik- Zenon Rajman
V-ce Naczelnika- Kazimierz Rajman
Skarbnik- Sebastian Michalak
Sekretarz- Roman Cichoń
Gospodarz- Maciej Łuczak
Członek- Wincenty Michalak
Członek- Stanisław Kałużniak
Członek- Ireneusz Gozdziaszek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujący druhowie:

Przewodniczący- Marian Suszczyński
Z-ca przewodniczącego- Sławomir Rogacki
Sekretarz- Jakub Budasz
Członek- Krystian Rajman
Członek- Tomasz Gozdziaszek

Podział bojowy:

nazwisko- przeszkolenie
Dowódcy:
Rajman Zenon- naczelnik, dowódca, kierowca
Rajman Kazimierz- naczelnik, dowódca, operator sprzętu, mechanik motopomp, ratownictwo chemiczne,
Ratownicy medyczni:
Rajman Krystian- ratownik medyczny
Tomczak Krzysztof- ratownik medyczny
Matuszak Przemek- ratownik medyczny
Michalak Sebastian- ratownik medyczny
Łuczak Michał- ratownik medyczny
Cichoń Piotr- ratownik medyczny
Kierowcy:
Łuczak Maciej- kierowca, ratownik medyczny, operator sprzętu,
Kurzawa Sławek- kierowca, operator sprzętu,
Kunsztowicz Paweł- kierowca, operator sprzętu,
Ratownicy:
Kałużniak Stanisław- operator sprzętu, strażak
Rogacki Sławomir- operator sprzętu, strażak
Rajman Piotr- strażak
Rogozinski Mateusz- strażak
Tomczak Marek- strażak
Cichon Piotr- strażak
Langner Dawid- strażak
Teterycz Łukasz-strażak