Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w podziale na sześć zadań nr sprawy ZP/1PG/2014