Zawody MDP-CTIF. Słubice 2006

Słubice, 01 października 2006r.

Protokół końcowy

Sędziego Głównego zawodów.

W dniach 30 września – 01 października 2006r. w Słubicach odbyły się VII Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF.

W zawodach udział wzięły 42 młodzieżowe drużyny pożarnicze, w tym:

  • 20 drużyn dziewcząt
  • 22 drużyny chłopców

Komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Leszka Nawrockiego składała się z funkcjonariuszy PSP woj. Lubuskiego, funkcjonariuszy i kadetów ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz druhów ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Klasyfikacja końcowa zawodów:

Dziewczęta:

  1. MDP Wróblówka – małopolskie – wynik 1052,91
  2. MDP Rozprza – łódzkie – wynik 1051,65
  3. MDP Brzyska – podkarpackie – wynik 1048,19

Chłopcy:

  1. MDP Nowy Korczyn – świętokrzyskie – wynik 1061,91
  2. MDP Kleszczele – podlaskie – wynik 1059,69
  3. MDP Rozprza – łódzkie – wynik 1059,69 (decyduje rozwinięcie bojowe)

Szczegółowe wyniki końcowe zostały przekazane kierownikom drużyn. Zostaną one również przesłane pocztą do wszystkich startujących drużyn oraz jednocześnie umieszczone na stronie internetowej KW PSP w Gorzowie Wlkp. ( www.straz.gorzow.com.pl).

W czasie trwania zawodów służba medyczna udzieliła pomocy w około 30 różnego rodzaju przypadkach – głównie w lekkich urazach i stłuczeniach. Do poważniejszych działań służby medycznej należało udzielenie pomocy przy skręceniu stawu skokowego oraz pomoc udzielona zawodniczce z dolegliwościami alergicznymi.


Klasyfikacja dziewcząt i chłopców

dokument PDF