Sprawozdanie OSP Gdańsk - Zawody Emercom Rosja

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z GDAŃSKA W IX MISTRZOSTWACH EMERCOM ROSJI W PIĘCIOBOJU RATOWNICZYM ORGANIZOWANYM W DNIACH 01-12 SIERPIEŃ 2003 ROKU

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku ul. Sosnowa 2 jako jedyna organizacja w Polsce otrzymała od V.A. Szujkowa – Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Emercom Rosji zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach w Pięcioboju Ratowników Grup Poszukiwawczo- Ratowniczych, które odbyły się w dniach 1-12 sierpnia w miejscowości Szira ( Federacja Rosyjska). Udział ratowników z OSP Gdańsk jako jedynych z Polski było bardzo dużym wyróżnieniem a także wiązał się z dużą odpowiedzialnością za reprezentowanie naszego kraju. Poniżej przedstawiamy w formie sprawozdania przebieg naszego wyjazdu. I. Skład osobowy 1. dh Leszek Tanaś - d-ca grupy, operator elektronicznych urządzeń lokacyjnych 2. dh Andrzej Borkowski - ratownik wysokościowy, ratownik medyczny 3. dh Piotr Matusiak - ratownik wysokościowy, płetwonurek 4. dh Piotr Brzóskiewicz - ratownik wysokościowy 5. dh Tomasz Pawłowicz - ratownik wysokościowy, płetwonurek 6. dh Wiesław Mielewczyk - ratownik wysokościowy, operator elektronicznych urządzeń lokacyjnych 7. dh Dariusz Stankiewicz - ratownik wysokościowy, operator elektronicznych urządzeń lokacyjnych, płetwonurek 8. dh Maciej Tanaś - tłumacz

II. Wykaz sprzętu 1. Radiostacje nasobne - szt. 6 2. Tuba elektroakustyczna - szt. 1 3. Ładowarki do radiostacji - szt. 2 4. Ładowarka do akumulatorów do latarek i geofonu - szt. 2 5. GPS Garmin 12 - szt. 2 6. Lornetka - szt. 1 7. Kompas - szt. 3 8. Indywidualny sprzęt wysokościowy - kpl. 7 9. Sprzęt do budowy stanowisk do ratownictwa wysokościowego - kpl. 1 10. Liny wysokościowe - szt. 5 11. Zestaw medyczny R2 - kpl. 10 12. Agregat prądotwórczy - szt. 1 13. Najaśnice - szt. 2 14. Przedłużacz - szt. 1 15. Pompa ręczna Lukas - szt. 1 16. Nożyce do obcinania pedałów Lukas - szt. 1 17. Geofon - szt. 1 18. Kamera wziernikowa - szt. 1 19. Polowy zestaw kuchenny - kpl. 1 20. Skrzynka narzędziowa - kpl.1

III. Przebieg wyjazdu 1. Dzień 27.07. 2003 r. Godz. 05.00 – wyjazd grupy z Gdańska samochodem Fiat Ducato z Gdańska. Godz. 13.30 – po załadowaniu wyposażenia osobistego i skrzyń transportowych ze sprzętem wyjazd pociągiem do Moskwy. 2. Dzień 28.07. 2003 r. Godz. 13.00 – przyjazd pociągu do Moskwy i przejazd zespołu do Nagińska (60 km), gdzie zakwaterowano ratowników w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z terenu Rosji. 3. Dzień 29.07. 2003 r. Godz. 10.00 – wylot wojskowym samolotem IŁ62M do Abakanu. Godz. 15.00 – przylot do Abakanu i przejazd autokarem do oddalonej w odległości 120 km miejscowości Szira, gdzie miały odbyć się mistrzostw. 4. Dzień 30 i 31.07. 2003 r. – dni poświęcone na zakwaterowanie i zapoznanie z terenem, na którym miały odbyć się poszczególne konkurencje mistrzostw. 5. Dzień 01.08. 2003 r. Godz. 09.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw. Uczestniczy 26 zespołów z 8 krajów, prócz Polski, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan, Kazachstan, Armenia, Mongolia. Godz. 10.00 – 12.00 – przebieg pierwszej konkurencji - cross na 3 kilometry. Była to typowa wytrzymałościowa konkurencja polegająca na pokonaniu przez każdego członka zespołu ( drużyny 6-osobowe) 3 kilometrowego odcinka w terenie o zmiennej geometrii.6. Dzień 02.08.2003 r. Godz. 09.00 – 14.00 – przebieg drugiej konkurencji – prace poszukiwawczo – ratownicze przy usuwaniu skutków awarii technicznych. Konkurencja odbywała się na czterokondygnacyjnym budynku. Każdy z zespołów miał do wykonania pięć zadań, w których należało wykorzystać wszystkie elementy ratownictwa: wysokościowe, medyczne, techniczne, poszukiwawcze a także techniki gaszenie pożaru. Zespół miał do pokonania tunele, w których należało rozbijać ściany, podnosić płyty stalowe. Musiał odnaleźć poszkodowanych w zadymionych pomieszczeniach a także w komorze pyłu cementowego. Na końcu konkurencji zespól musiał ewakuować oraz udzielić pomocy medycznej ofiarom wypadku drogowego w którym brało udział pięć pojazdów o różnych gabarytach. 7. Dzień 03.08.2003 r. – dzień przerwy poświęcony na zwiedzanie okolicy. 8. Dzień 04.08.2003 r. Godz. 09.00 – 13.00 - przebieg trzeciej konkurencji – prace poszukiwawczo –ratownicze na akwenie. Konkurencja odbywała się na akwenie wodnym(jezioro) znajdującym nieopodal obozu. Każdy z zespołów miał do wykonania następujące zadania: odnalezienie zatopionego pojazdu i wyciągnięcie go na brzeg, ratowanie tonącego i holowanie go do brzegu, rzut kołem ratunkowym do poszkodowanego, ewakuacja poszkodowanego z platformy oraz słupa znajdującego się na wodzie.

Godz. 15.00 – 18.00 – dokończenie trzeciej konkurencji – zakres ratownictwo medyczne. Każdy z ratowników miał do rozwiązania test z zakresu ratownictwa medycznego. Następnie zespół miał do wykonania następujące elementy: unieruchomienie kończyn, tamowanie krwotoków, resuscytację krążeniowo-oddechową, założenie zestawu kroplowego. 9. Dzień 05.08.2003 r. Godz. 09.00 - 12.00– przebieg czwartej konkurencji – ćwiczenie siłowe. Konkurencja odbywała się na specjalnie przygotowanym placu gdzie były rozstawione przyrządy do wykonywania poszczególnych elementów. Każdy z członków zespołu miał do wykonania następujące czynności: podciąganie na drążku, wymyk i odmyk, wyciskanie na atlasie za pomocą rąk i nóg. 10. 06. i 07. 08. 2003 r. – dni poświęcone przez organizatorów na przygotowanie poszczególnych zespołów do ostatniej konkurencji. 11. 08.08.2003 r. Godz. 09.00 – 11.00 - przejazd na odległość 70 km w miejsce odbywania ostatniej konkurencji – prace poszukiwaczo- ratownicze w środowisku naturalnym. Zakwaterowanie w obozie przejściowym. Godz. 12.00-15.00 – zapoznanie z terenem ćwiczeń i omówienie poszczególnych elementów do wykonania. 12. 09.08.2003 r. Godz. 09.00 – 16.00 – przebieg piątej konkurencji. Zespół miał do wykonania następujące czynności: ewakuacja poszkodowanego metodami alpinistycznymi z kolejki nad rzeką usytuowanej na wysokości 10 metrów. Następnie cały zespół musiał dokonać przeprawy przez rzekę o szerokości 60 m. Po przeprawie 4 osoby udały się w teren otwarty gdzie przy pomocy GPS i kompasów miała odnaleźć punkty zaznaczone na mapie. Pozostałe dwie osoby miały wykonać tratwę i przy jej pomocy spłynąć w dół rzeki do punktu, w którym miał spotkać się cały zespół i udzielić pomocy dwóm osobom poszkodowanym(urazy głowy oraz kończyn dolnych). Następnie cały zespół udał się w dół rzeki gdzie po przepłynięciu 2 kilometrów należało podjąć poszkodowanego zawieszonego na linie rozciągniętej w poprzek rzeki. Po podjęciu poszkodowanego należało dostarczyć go na brzeg. Kolejnym zadaniem dla zespołu była ewakuacja poszkodowanego uwięzionego na przęśle mostu.. Następnie należało ewakuować poszkodowanych usytuowanych na drzew a na koniec ewakuować jedną osobę z 170 metrowej jaskini.13. 10.08.2003 r. – powrót do miejscowości Szira. 14. 11.08. 2003 r. Godz. 10.00 – uroczyste zakończenie mistrzostw. Polski zespół ratowniczy w ogólnej klasyfikacji zajął 12 miejsce (startowało 26 zespołów). Polski zespół ratowniczy został wyróżniony jako najlepszy w temacie ratownictwa medycznego, za co otrzymał puchar, dyplom, telewizor oraz indywidualne nagrody. 15. 12.08.2003 – przejazd do Abakany, przelot do Moskwy a następnie ponowne zakwaterowanie w Nagińsku. 16. 13.08.2003 r. – zapoznanie z salami wykładowymi, poligonem, zapleczem logistycznym Ośrodka Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z terenu Rosji. 17. 14.08.2003 Godz. 10.00 – wyjazd pociągiem z Moskwy do Warszawy 18. 15.08.2003 r. Godz. 10.30 – przyjazd do Warszawy Godz. 18.00 – przyjazd do Gdańska

IV. Wnioski 1. Udział w mistrzostwach pozwala na zdobycie ogromnych doświadczeń głównie ze względu na fakt, że warunki przebiegu poszczególnych konkurencji są bardzo zbliżone do tego co można spotkać przy rzeczywistej akcji. 2. Należy podkreślić, że w czasie wolnym od zawodów zebrano bardzo wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i wysokościowego. Rosjanie przekazywali dużo informacji zdobytych w czasie akcji ratowniczych dotyczących wykonywania poszczególnych czynności w prosty sposób, co pozwala na znaczne skrócenie czasu działania, zwalnia często z używania specjalistycznego sprzętu czy umożliwia zachowanie sprzętu w dobrym stanie(np. liny).3. Należy w przypadku stworzenia szansy ponownego udziału w tego typu mistrzostwach poszerzyć zespół o dodatkowych ratowników, by stworzyć, tak jak w przypadku innych grup, możliwość podmiany do poszczególnych konkurencji. Nadmierny uniwersalizm ratowników do końca także nie jest wskazany. 4. Należy poprawić wytrzymałość fizyczną i psychiczną wszystkich członków OSP. 5. Należy rozpatrzyć możliwość pozyskania w mieście Gdańsku terenu pod poligon ćwiczebny by stworzyć warunki do stałego podnoszenia umiejętności w warunkach zbliżonych do prawdziwej akcji ratowniczej.

Sporządził Dh Leszek Tanaś