REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RADIOWEGO

1. Organizatorami Konkursu są :
 • I Program Polskiego Radia S.A. (Redakcja Gospodarczo- Społeczna)
 • Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Prezesa Stowarzyszenia Radia Publicznego.
2. Patronat nad konkursem sprawują :
 • Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
 • Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.
3. Celem konkursu jest ukazanie różnorodnej działalności 700-tysięcznej rzeszy strażaków ochotników oraz ich udziału m.in. :
 • w akcjach ratowniczych (pożary, klęski żywiołowe, katastrofy, zagrożenia ekologiczne, inne zdarzenia zagrażające życiu, zdrowiu i mieniu człowieka i środowisku naturalnemu), współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
 • w życiu lokalnych społeczeństw (ciekawe inicjatywy, honorowe krwiodawstwo, współpraca z samorządami lokalnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami),
 • w specjalistycznych szkoleniach (np. ratownictwo medyczne) oraz troska o rozwój jednostek OSP (osobiste zabezpieczenie strażaków podczas akcji, nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, samochody pożarnicze itp.),
 • w rodzinnym i pokoleniowym przekazywaniu tradycji i idei ochotniczego pożarnictwa,
 • w organizowaniu młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, turniejów wiedzy pożarniczej, konkursów, plenerów, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów sportowo- pożarniczych,
 • w propagowaniu kultury i oświaty na wsi (strażacki amatorski ruch artystyczny - orkiestry, zespoły, sztuka ludowa),
 • w podtrzymywaniu tradycji i historii polskiego pożarnictwa (85-lecie Związku OSP RP; strażackie muzea i izby pamięci; rocznice, jubileusze i kroniki jednostek OSP, orkiestr itp.),
 • w prowadzeniu działalności prewencyjnej.
4. Szeroka formuła konkursu umożliwia wykorzystywanie wszystkich małych form dziennikarstwa radiowego: od felietonu po krótki reportaż dźwiękowy (od 3 do 5 minut) w wyjątkowych przypadkach audycje mogą być dłuższe.

5. „Strażacy ochotnicy - nie tylko gaszą” to konkurs poantenowy, dlatego należy nadsyłać audycje, które były nadane na antenie lokalnej (od zakończenia poprzedniej edycji konkursu) - od maja 2005r. do 30 września 2006 r. :
 • do Redakcji Gospodarczo-Społecznej PR,
 • do Zarządu Głównego Związku OSP RP (na kasecie magnetofonowej).
6. Nadesłane audycje będą wykorzystywane również na antenie . ogólnopolskiej Programu I Polskiego Radia.

7. Czas nadsyłania audycji: rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia, a upływa 30 września 2006r.

8. Zarząd Główny Związku OSP RP przeznacza na nagrody kwotę 15.000,00zł.
Proponowana wysokość nagród :
 • I - 2.500,00zł,
 • trzy II - po 1.500,00zł,
 • osiem wyróżnień - po 1.000,00zł.
W miarę pozyskania dodatkowych środków (od sponsorów) Jury Konkursu zastrzega sobie inny podział nagród.

9. Rozstrzygnięcie i uroczyste rozdanie nagród nastąpi do 31 października 2006r.

10. Wszystkie sprawy organizacyjne dot. konkursu prowadzą :
 • red. Jan Zwoliński - Redakcja Gospodarczo-Społeczna PR S.A. tel. (0-22) 645-92-88, 645-92-87.
 • rzecznik prasowy ZG ZOSP RP - Regina Rokita tel. (0-22) 826-52-91 lub 92, 828-00-73 lub 74 wew. 138.

Prezes Zarządu
Polskiego Radia S.A.
Andrzej SIEZIENIEWSKI

Prezes
Zarządu Głównego ZW. OSP RP
Waldemar PAWLAK

Warszawa, grudzień 2005r.