Konkurs radiowy

Redakcja Rolna I Programu Polskiego Radia S.A. i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP już po raz ósmy zorganizowali Ogólnopolski Konkurs Radiowy pt. „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”. Na 8-mą edycję konkursu 32 dziennikarzy radiowych z 14 rozgłośni PR , nadesłało 70 reportaży. Ukazują one różnorodną działalność strażaków-ochotników (m.in. ich udział akacjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach prewencyjnych, szkoleniach specjalistycznych, zawodach sportowo-pożarniczych, popularyzowaniu kultury i sztuki, podtrzymywaniu tradycji i historii polskiego pożarnictwa, życiu lokalnych społeczeństw, współpracy z PSP, samorządami, leśnikami, ze strażakami zagranicznymi itp.).
Wysoki poziom nadesłanych reportaży „wymusił” na Jury konieczność szukania dodatkowych funduszy dla laureatów. Poza nagrodami Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, nagrody ufundowali: Wicepremier Rady Ministrów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Kultury, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Pomorskiego, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Parlamentarny Zespół Strażaków, Senacki Zespół Strażaków, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Stolarczyk”, Prezes Fundacji „Edukacja i Technika Ratownictwa”, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Zw. OSP RP, Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A., Stowarzyszenie Radia Publicznego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Jury Konkursu dokonało następującego podziału nagród:

I nagrody (otrzymuje 4 laureatów):
1)- red Jan STĘPIEŃ - PR Kraków - za reportaż „Straż z Jaworek polsko-
słowacka” - nagroda Wicepremier Rady Ministrów ,
2.) - red. Edyta ŁYSIAK - PR Lublin - za rep. „Krajobraz po powodzi – usuwanie
skutków powodzi” - nagroda Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
3) - red. Ewa NIEDZIAŁEK-SZELIGA - PR Rzeszów. - za rep.„ Strażacka
rodzina Bazanów”- nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ,
4.) red. Zbigniew KORZENIOWSKI - PR Łódź. - za rep. „Pójdziemy z kogutkiem,
chodzenie z Florianem” – nagroda Ministra Kultury,

II nagrody (otrzymuje 7 laureatów):
1) red. Anna KACZKOWSKA – PR Lublin - za rep. „Pożar, ja tego nie zrobiłem”
- nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A.
i - nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP ,
2) red. Justyna RAPICKA – PR Zielona Góra –
- za rep. „OSP Babimost – 35 lat muzykowania” -nagrodę Stowarzyszenia Radia
Publicznego”,
i - za rep. „Muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach” - nagrodę Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
3) -red. Józef WYCISK – PR Katowice za rep. „grupa naddunajska”- nagrodę Prezesa Zarządu
Głównego Związku OSP RP,
4) -red. Andrzej ILCZUK – Radio Plus Siedlce za rep. „W cieniu syreny – żyjemy
strażą” - nagroda Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP,
5.) – red Czesława BOROWIK – PR Lublin:
- za rep. „Bezmyślność” – nagroda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
i - za rep. „”Zmiana pokoleń- Doczka to było wielkie coś” – nagroda Prezesa
Zarządu Głównego Związku OSP RP,
6 ) -- red. Andrzej KRYSTEK - PR Bydgoszcz:
- za rep. „Strażacy płetwonurkowie” –nagroda Prezesa Fundacji „Edukacja
i Technika Ratownictwa”
i - za rep. „Plener” – nagroda Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP,
7) - red. Teresa MARTYKA – PR Warszawa – nagroda Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego,

III nagrody (otrzymuje 2 laureatów):
1) red. Halina NABRDALIK - PR Opole za rep. „Życie się toczy wokół Domu
Strażaka” – nagroda Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP,
2) – red. Adam TOMANEK – PR Lublin za rep. „Współpraca OSP z pogotowiem
ratunkowym” – nagroda Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP,

IV nagrody (otrzymuje 10 laureatów):
1) - red. Beata PIETRUSZKA - -PR Lublin za rep. „Wypalanie”
–nagroda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
2) – red. Hanna WILCZYŃSKA-TOCZKO – PR Gdańsk za rep. „Wyciągnięci
z topieli” – nagroda Parlamentarnego Zespołu Strażaków,
3) – red. Agnieszka CZARKOWSKA i Lech PILARSKI z PR Białystok za rep.
„W Złotnikach ludzie jak złoto” – nagroda Senackiego Zespołu Strażaków”,
4) - red. Andrzej BORS – PR Kielce za rep. „Do patelni, do puzonu i do pompy”
- nagroda Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Stolarczyk”,
5) – red. Dominik SOWA – PR Gdańsk za rep. „Bogu na chwałę, ludziom ku
pomocy” – nagroda Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
woj. pomorskiego,
6) - red. Małgorzata ŻERWE – PR Gdańsk – za rep. „Pan Jan z Jastrzębiej Góry”
-nagroda Zarządu Oddziału Wojew. Związku OSP RP woj. pomorskiego,
7) red. Dariusz KWIATKOWSKI – PR Warszawa – za rep .”Bądźmy hojni dla
strażaków” – nagroda Wytwórni Umundurowania Strażackiego,
8) red. Aleksandra MADZEWICZ i red. Jacek PANAS – PR Olsztyn – za rep.
„Straż w Kieźlinach”- nagroda Prezesa Zarządu Głównego Zw. OSP RP,
9) - red. Małgorzata SAWICKA – PR Lublin – za rep. „Kwiat gospodarzy – wójt
gminy Platerów” – nagroda Prezesa Zarządu Głównego Zw. OSP RP,
10) - red. Danuta STARZEC i red. Ewelina RÓŻYCKA – PR Opole – za rep.
„Połączyła nas straż” - nagroda Prezesa Zarządu Głównego Zwiążku OSP RP,

Wyróżnienia Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP:

1) red. KATARZYNA FORTUNA - PR Kraków -za rep. ”Ogniste dziewczyny”,
2) red. Ewa SZKURŁAT – PR Kraków - za rep. ”Sportowy Duch”,
3) red. Justyna GOLONKO – PR Warszawa -za rep. „To była straszna historia”,
4) red. Jolanta DANAK-GAJDA – PR Rzeszów - za rep. „Jubilaci”,
5) red. Halina LONDOWSKA – PR Białystok - za rep. „ Walczą z żywiołami”

Plonem ośmiu ogólnopolskich konkursów radiowych dot. OSP jest: 431 reportaży, nadesłanych przez 198 dziennikarzy.
rzecznik prasowy ZG ZOSP RP
Regina ROKITA
Warszawa, dn. 8 czerwca 2005 r.