Kurs dla ratowników wodnych

Informacja o kursach na Młodszego Ratownika Wodnego i Ratownika Wodnego
organizowanych przez Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP w 2005 r.
(ściągnij plik)

załącznik 1a
(ściągnij plik)

załącznik 1b
(ściągnij plik)

załącznik 2a
(ściągnij plik)

załącznik 2b
(ściągnij plik)