Partnerstwo Inicjatyw Społecznych

Dotacje do projektów w ramach programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych: Niemcy - Obwód Kaliningradzki - Polska. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dotacje można znaleźć na stronie