V pielgrzymka Strażaków

Druhowie – członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej


Największym wydarzeniem w przedwojennych dziejach polskiego pożarnictwa był Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze w dniu 18 czerwca 1939 r. połączony z pontyfikalną Mszą św. i złożeniem wotum-ryngrafu oraz ślubowaniem Pani Jasnogórskiej. Następne pielgrzymki były
w 1991 r., 1992 r. i w 1999 r.
Przypadająca w bieżącym roku kolejna V Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę stała się inspiracją do zaproszenia wszystkich strażaków w dniu 7 maja 2005 r. o godz. 11.00 na Mszę św. w intencji braci strażackiej i ich rodzin. Będzie to zarazem zakończenie obchodów 1700 lecia męczeńskiej śmierci Świętego Floriana, naszego Patrona.
W tym dniu chcemy złożyć hołd i dziękczynienie Matce Przenajświętszej – za opiekę nad naszą służbą i narodem polskim, a jednocześnie odnowić śluby złożone przez naszych poprzedników.
Szanowni Druhowie i Strażacy!
Przygotowanie i przebieg rocznicowej pielgrzymki wymaga poniesienia kosztów, które tak jak w latach ubiegłych pokrywane były z naszych dobrowolnych składek. Drobne nawet wpłaty stanowić będą o naszym indywidualnym udziale w strażackiej tradycji. Do dyspozycji ofiarodawców udostępnione zostało konto:
Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
NBP O/O Katowice
02101012120016581391200000
z dopiskiem „Pielgrzymka – dar serc strażackich”
Szczegółowe informacje przekazywać będzie Zespół Organizacyjny Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę za pośrednictwem prasy pożarniczej oraz przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe PSP oraz Biura Oddziałów Wojewódzkich i Powiatowych ZOSP RP.

Z upoważnienia
Zespołu Organizacyjnego Pielgrzymki

ks. st. bryg. Jerzy KOŁODZIEJCZAK
Kapelan Krajowy Strażaków


Warszawa, dnia 16 lutego 2005 r.