OSP Gdańsk

"Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu."

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku istnieje od 1991 roku. Jest jednostką wyspecjalizowaną w poszukiwaniu i ratowaniu osób poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych oraz zaginionych w terenie otwartym, przy użyciu specjalnie wyszkolonych do tego celu psów ratowniczych.

Nasi ratownicy są przeszkoleni z zakresu ratownictwa medycznego, wysokościowego, a także obsługi urządzeń lokacyjnych (geofonów). Regularnie weryfikujemy kwalifikacje zespołów ratowniczych na specjalistycznych egzaminach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując stosowne certyfikaty. Dysponujemy specjalistycznym pojazdem do transportu ratowników i psów oraz sprzętem pozwalającym na udział w akcjach ratowniczych.

Głównym zadaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku jest udział w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych na terenie miasta, regionu oraz kraju.

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego działamy od 1999 roku.

Członkowie OSP Gdańsk wchodzą w skład Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w ramach której braliśmy udział w 4 międzynarodowych akcjach ratowniczych:

- 1999r. po trzęsieniu ziemi w Turcji (dwukrotnie);
- 2003r. po trzęsieniu ziemi w Algierii;
- 2005r. po trzęsieniu ziemi w Pakistanie;

Ważnym elementem działalności ochotników, szczególnie na terenie miasta Gdańska oraz całego Trójmiasta, jest nieodpłatne edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt.

Ze względu na wyjątkowo przyjazny charakter naszych psów, z powodzeniem wykorzystywane są w dogoterapii – zajęciach terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Braliśmy udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych na terenie wielu krajów Europy między innymi: Anglii, Niemczech, Czech, Słowacji, Rosji, jak również w dalekiej Korei.

Uczestniczyliśmy w szkoleniach Szwedzkiego Klubu Psów Użytkowych (SBK).

Szczegółowe informacje oraz sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku znajdują się na naszej stronie internetowej www.psyratownicze.net