Stawki ryczałtowe dla projektów w Polsce

 

Stawka w PLN

Koszty programu

Zakwaterowanie u rodzin

40

Zakwaterowanie w hotelu, internacie, schronisku, pod namiotem

60

Zakwaterowanie w placówce kształceniowej

100

Pośrednik językowy

140

Programy specjalistyczne

Program specjalistyczny
w placówce kształceniowej

110

Referent

140

Ryczałt dzienny na referentów

700


Kalkulator dotacji do kosztów podróży

4 x 3 prosta sprawa – opis zasad wnioskowania