1% dla Strażaków

Regulamin ,,1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Reczypospolitej Polskiej"

Wyjaśnienie do w/w regulaminu

Pobierz program PITy 2008 dedykowany dla ZOSP RPJak złożyć wniosek, obliczyć i przekazać 1 % podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2008.


Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2009 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2008.


Załącznik nr 1

WZORY
deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej”