Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo

Nauczyciele i Wychowawcy

Druhny i Druhowie

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, opiekunom młodzieży składam podziękowania za wspaniałą i odpowiedzialną pracę.

Kształtowanie wiedzy i umiejętności młodego człowieka na miarę wyzwań współczesnego świata, dostrzeganie i rozwijanie jego uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do życia społecznego to duże wyzwanie.

Cieszę się, że w pracy wychowawczej korzystacie Państwo z oferty programowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ze społecznej potrzeby organizacja nasza podejmuje zadania w różnych dziedzinach życia, by czynić piękniejszym i bezpiecznym życie lokalnych społeczności, w których działają Ochotnicze Straże Pożarne.

Etos strażaka-ochotnika to bogactwo pięknych cech wywodzących się ze szlachetnej rycerskiej tradycji służby ludziom i Ojczyźnie. Wielu bohaterów tej służby to piękne wzorce do naśladowania, zwłaszcza w stosunku do drugiego człowieka i swojej „małej Ojczyzny”.

Dziękuję za propagowanie bezpieczeństwa, kształtowanie wrażliwości na sprawy innych, za szkołę zespołowego działania w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, za wspieranie i rozwój talentów w amatorskim ruchu artystycznym OSP, za troskę o rozwój fizyczny poprzez udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Życzę dużo satysfakcji, wdzięczności podopiecznych, realizacji planów zawodowych i osobistych, zdrowia, szczęścia.


 

Z wyrazami szacunku

Prezes

Zarządu Głównego Związku OSP RP

Waldemar Pawlak