ZP/4/ZG/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa motopomp pożarniczych M16/8 dla Ochotniczych Straży Pożarnych


SIWZ
Zał. 1 do SIWZ
Zał. 2 do SIWZ
Zał. 3 do SIWZ
Zał. 4 do SIWZ
Zał. 5 do SIWZ
Projekt umowy
Związek OSP RP
00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1
Regon: 007024050
NIP: 526-025-14-11
Tel: (22) 826-52-91/91, fax: (22) 827-53-29