ZOSP RP poszukuje kandydatów na stanowiska w projekcie międzynarodowym Polska-Ukraina dot. rozwoju OSP na Ukrainie

ZOSP RP poszukuje kandydatów na stanowiska w projekcie międzynarodowym Polska-Ukraina dot. rozwoju OSP na Ukrainie:

  1. Koordynator projektu.
  2. Specjalista projektu na Ukrainie.
  3. Księgowy projektu.
  4. Asystent projektu w Polsce.
  5. Oficer kontaktowy projektu w Kijowie (Ukraina).

Oferty można składać w siedzibie Związku OSP RP w Warszawie ul. Oboźna 1

Do końca lutego 2020 roku.