Znak Jakości LAUR EKSPERTA dla Orkiestra Dęta OSP w Słupcy uhonorowaniem 123- letniej pracy artystycznej

Orkiestra Dęta OSP w Słupcy otrzymała Znak Jakości LAUR EKSPERTA - prestiżowy certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego organizowanym przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach. Znak Jakości przyznawany jest dla najlepszych marek, usług i firm, wyróżniających się na polskim rynku, cechujących się wysoką jakością i wartością. Kapituła Konkursu LAUR EKSPERTA, w której zasiadali znamienici naukowcy i pracownicy czołowych uczelni z całej Polski oceniła „Działalność artystyczną Orkiestry Dętej OSP w Słupcy” jako godną najwyższych rekomendacji i przyznała Znak Jakości w kategorii rozrywka. O przyznaniu „Laurów” decydowały autorytety naukowe, wybitni specjaliści w danych dziedzinach, których werdykt posiada niekwestionowaną rangę. Słupecka orkiestra OSP jako jedyna w Polsce posiada prestiżowy znak jakości.

Uroczystość nadania certyfikatów odbyła się podczas Gali Finałowej Konkursu LAUR EKSPERTA w dniu 16 listopada 2016 roku o godzinie 18.00 w Rezydencji Belweder-Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Uczestniczyli w niej wiceprezes Zarządu OSP w Słupcy Joanna Gajdzińska i kapelmistrz Jan Jasiński. Gośćmi honorowymi uroczystości byli prof. Krzysztof Witkowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof.dr hab. Joanna Ejdys z Politechniki Białostockiej – członkowie Kapituły Konkursu. W Gali wzięło udział blisko 200 gości, prezesi, menedżerowie i właściciele organizacji gospodarczych oraz ludzie mediów.