Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie

27 maja 2017 r. w Olsztynie odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Warmińsko - Mazurskiego. Obradom przewodniczył Stanisław Mikulak oraz Andrzej Ochlak. Wybrano 29 osobowy Zarząd na czele z prezesem Gustawem Markiem Brzezinem.

Uczestnicy Zjazdu podjęli szereg uchwał w tym udzielającą absolutorium ustępującemu zarządowi, uchwałę programową oraz uchwałę w sprawie stanowiska w zakresie współpracy ZOSP RP z PSP oraz planów rządu RP. Krytycznie oceniono podjęte przez MSWiA oraz Sejm RP działania pozbawiające Związek środków finansowych z budżetu państwa i firm ubezpieczeniowych. Tekst uchwały w załączeniu.

W wyniku ukonstytuowania się zarządu powołano 12 osobowe prezydium z czterema wiceprezesami - Ryszardem Januszem z pow. elbląskiego, Radosławem Królem z pow. giżyckiego, Andrzejem Ochlakiem z pow. nowomiejskiego i Jackiem Protasem z pow. lidzbarskiego. Sekretarzem został wybrany Stanisław Mikulak. Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Krajowy.

W trakcie Zjazdu odznaczono Złotym Znakiem Związku: Jana Atłachowicza z pow. nowomiejski, Mirosława Cimocha – pow. piski, Antoniego Gdowika – pow. braniewski, Macieja Jasińskiego – pow. iławski, Tomasza Kwietniewskiego – pow. elbląski, Kazimierza Maciurę – pow. ostródzki, Jana Mroza – pow. olecki, Longina Rudzika – pow. olsztyński, Justyna Waraksę – pow. lidzbarski. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali: Jarosław Bereza – pow. giżycki, Krzysztof Iwanow – pow. kętrzyński, Marek Kłosowski – pow. działdowski, Gerard Marchwicki – pow. piski, Jan Narewski – pow. mrągowski i Zygmunt Żuchliński – pow. nowomiejski. Wyróżniono także Ewę Dulną i Elżbietę Bańkę, dziękując im za pracę z młodzieżą.  

W zjeździe uczestniczyli między innymi: Waldemar Pawlak - prezes ZG ZOSP RP, Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Adam Krzyśków - prezes WFOŚiGW w Olsztynie, Michał Kamieniecki z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, Jarosław Słoma wiceprezydent Olsztyna.

Uchwała