XI MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W RATOWNICTWIE WODNYM I POWODZIOWYM w LICHENIU STARYM 23-25 CZERWCA 2017 r.

ORGANIZATORZY
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jego oddziały terenowe
Państwowa Straż Pożarna
Starostwo Powiatowe w Koninie
Gmina Ślesin
OSP Licheń Stary

PARTNER STRATEGICZNY
Aries Power Equipment Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel Honda Marine w Polsce.

PATRONAT HONOROWY Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier. Leszek Suski

PATRONAT MEDIALNY
Strażak

W Mistrzostwach Polski mogą wziąć udział załogi reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne, specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, dysponujące własnym sprzętem pływającym.
Obowiązuje Regulamin Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym zatwierdzony 12 lutego 2015 Uchwałą 138/16/2015 Prezydium ZG ZOSP.

Regulamin Mistrzostw

Lista zakwalifikowanych OSP

Koszty udziału w zawodach:
1. nocleg na kwaterach + śniadanie/ 1 dzień/ 1 zawodnik – 48 zł
2. koszt obiadu i kolacji / 1 dzień/ 1 zawodnik – 52 zł

Opłacamy 2 doby tzn. koszt 1 zawodnika za cały pobyt wynosi 200 zł Koszt za cały pobyt załogi wynosi 800 zł.
Koszt dla osoby towarzyszącej za cały pobyt wynosi 200 zł

Opłaty należy uiszczać gotówką w dniu przyjazdu lub na konto podane poniżej z dopiskiem „ZAWODY” po ogłoszeniu na stronie internetowej www.zosprp.pl załóg zakwalifikowanych do udziału w mistrzostwach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym
Bank Spółdzielczy w Ślesinie
Nr rachunku: 36 8534 0006 0000 0589 00120463

Kontakt:
adres e-mail: piotrmaciejewskilichen@gmail.com i ha@zg.zosprp.pl
W sprawie zgłoszenia i rezerwacji noclegów: Monika Koszewska tel. 605-496-375
W sprawach ogólnych: Renata Cybor tel. 601-252-798