Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Czerna

30 stycznia 2016 r. we wsi Czerna gm. Krzeszowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tutejszej ochotniczej straży pożarnej. OSP liczy 65 osób (w tym członkowie orkiestry dętej). Do swej dyspozycji strażacy mają nowoczesną remizę z 60 miejscami hotelowymi. W 2015 r. otrzymali nowy samochód strażacki -średni wóz terenowy. W zebraniu uczestniczyli: Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Stanisław Nowak, Dyrektor Oddziału Woj. ZOSP RP Kazimierz Sady, Burmistrz Krzeszowic Wacław Grzegorczyk, Wicestarosta Wojciech Pałka. Prezesem OSP został wybrany ponownie dh Łukasz Smółka.

Tekst i zdjęcia M. Zalewski