Zgłoszenie do Zdalnego Przeglądu Orkiestr OSP

Z przyjemnością zapraszamy strażackie orkiestry dęte do zgłaszania się do udziału w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr OSP. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią niniejszy konkurs zastąpi zawieszone w 2020 roku regionalne przeglądy orkiestr. Nie stanowi jednak eliminacji do ogólnopolskiego festiwalu Orkiestr OSP.

Orkiestry wykonają program konkursowy w swoim środowisku lokalnym, nagrają, następnie prześlą materiał do organizatora do oceny przez jury. Uprawnione do udziału w konkursie są wszystkie strażackie orkiestry dęte.

Zgłoszenia, w formie wypełnienia formularza online, przyjmowane są do 16 listopada 2020 roku. Pierwsze 20 zgłoszonych Orkiestr OSP ma zagwarantowany udział w konkursie. W kategorii obowiązkowej Orkiestra wykonuje 2 utwory - jeden spośród listy utworów do wyboru (lub nową kompozycją na Orkiestrę dętą), drugi - dowolny. Program konkursowy orkiestra podaje wraz z przesłanym materiałem do oceny. Nagrania konkursowe należy przesłać do 16 listopada do biura Zarządu Głównego ZOSP RP.

Przegląd tego typu nie jest rozwiązaniem idealnym, ale w obecnej sytuacji jest to jedyna forma możliwa do realizacji. Trzeba go traktować jako narzędzie do motywacji członków orkiestr, zaznaczenia potrzeby funkcjonowania dętych zespołów w swoich środowiskach, a nie zaciętą rywalizację na najlepiej grającą strażacką orkiestrę dętą w czasie pandemii. Nie ustaliliśmy wymogów technicznych nagranych materiałów, a jedynie rekomendacje – przegląd nie jest konkursem na najlepsze studio nagrań.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności przygotowania nierzadko nowego utworu i krótkiego czasu realizacji projektu. Przegląd jest bowiem wyzwaniem dla ambitnych zespołów, wyznaczeniem nowych celów, a nie odtworzeniem starego repertuaru.

Pula nagród rzeczowych wynosi ponad 50tys. zł.

Zachęcamy do zabawy i zdrowej konkurencji!

W przypadku pytań, wątpliwości, potrzeby uszczegółowienia zapisów prosimy o kontakt mailowy na adres ps@zosprp.org.pl. Odpowiedzi na zadane pytania będziemy zamieszczać sukcesywnie na stronie internetowej Związku OSP RP.

Kontakt Dział Programowy ZG ZOSP RP: tel. 22 509 50 40, e-mail ps@zosprp.org.pl

Zgłoszenie do konkursu Zdalny Przegląd Orkiestr OSP (termin do 04.10.2020)

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu
Rekomendacje nagrań na Zdalny Przegląd Orkiestr OSP
Karta występu

Lista utworów do wyboru  

Z poniższego katalogu należy wybrać jeden utwór. Drugi utwór konkursowy jest dowolną kompozycją.

 1. Witamy w Polsce!, komp. Grzegorz Duchnowski
 2. Marsz Świętokrzyski, komp. Jacek Cielibała
 3. Brass Up, komp. Wojciech Zwierniak
 4. Parada Strażacka, komp. Jacek Cielibała
 5. Posejdon, komp. Karol Pyka
 6. Duch Przygody, komp. Karol Pyka
 7. Kościelec, komp. Karol Pyka
 8. Wysokie ciśnienie, komp. Bartłomiej Szułakiewicz
 9. Na skrzydłach żagli, komp. Karol Pyka
 10. Marsz Czołem OSP!, komp. Jerzy W. Zawisza

UWAGA!

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia na listę dodatkowych utworów.
 • W zamian za utwory z listy istnieje możliwość wykonania innej polskiej kompozycji na Orkiestrę Dętą, gdzie indziej nie publikowanej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury