Zaproszenie na warsztaty „Wojna, biografia, pamięć“ 2-5.02.2011 r. Frankfurt/Słubice

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w warsztatach „Wojna, biografia, pamięć“. Jest to projekt historyczny organizowany wspólnie z Instytutem Historii Stosowanej oraz Domem Spotkań z Historią. Warsztaty są częścią procesu, w ramach którego PNWM wspólnie z teoretykami i praktykami kształcenia historyczno-obywatelskiego rozwinie a następnie udostępni w wersji online wypracowane moduły nauczania mające służyć organizatorom wymian polsko-niemieckich w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania młodzieżowego.

Termin i miejsce

2.–5. 02. 2011 r., Frankfurt nad Odrą / Słubice

Ramy merytoryczne

Druga wojna światowa była dla polskiego i niemieckiego społeczeństwa kluczowym doświadczeniem XX wieku. Do dziś, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, pamięć o niej jest w wielu rodzinach ciągle żywa. Kształtuje tożsamość narodową mając wpływ na wzajemne postrzeganie się obu narodów. Tematyka dotycząca wojny jest zarówno szczególnym wyzwaniem, jak i szansą dla spotkań polsko-niemieckich. Zastosowanie innowacyjnych metod z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej umożliwi uczestnikom spotkania zajmowanie się historią w ciekawy i nietypowy sposób. 

Opis warsztatów

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane pomysły, w jaki sposób zachęcać młodzież do refleksji historycznej. Uczestnikom zaproponujemy metody pracy z wykorzystaniem materiałów biograficznych dotyczących II wojny światowej – takich jak fotografie, filmy, dzienniki, świadectwa ustne –które mogą zainteresować młodych odbiorców, zarówno przez swą formę, jak i treść. Ponadto będziemy zachęcali do wspólnego przyglądania się przestrzennym formom upamiętniania i przedstawiania przeszłości, takim jak pomniki i muzea. Proponujemy połączenie dwóch tematów –życie codzienne oraz kształtowanie się ról kobiet i mężczyzn na przykład poprzez podział obowiązków rodzinnych w Polsce i Niemczechpodczas wojny.

Koncepcja, moderacja i prowadzenie warsztatów

dr Marta Pietrzykowska, dr Felix Ackermann, prof. dr hab. Marek Wilczyński

Zgłoszenie

Program (harmonogram w załączeniu) skierowany jest w pierwszej kolejności do organizatorów pozaszkolnej wymiany polsko-niemieckiej. Chętnie widziane są partnerstwa, planujące kolejny wspólny projekt. Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu drogą elektroniczną lub faksem (podane na formularzu zgłoszenia) do 17 grudnia 2010 roku.

Dodatkowe informacje

Opłata za udział w warsztatach wynosi 60 zł i pokrywa nocleg i wyżywienie. PNWM zapewnia częściowy zwrot kosztów podróży dla uczestników z Polski i Niemiec maksymalnie do wysokości stawek zryczałtowanych według tabeli Wytycznych PNWM (dokładne informacje na http://dpjw.org/c61,reisekostenzuschuss_berechnen?language=pl

Kontakt

Stanisława Piotrowska i Paweł Prokop
e-mail: historie@dpjw.org

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Program warsztatów