Zaproszenie do pełnienia roli gospodarza Przeglądów Regionalnych Orkiestr Dętych OSP w 2020r.

Wypełnij formularz

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP/gminy/miasta/powiaty/instytucje/organizacje do pełnienia roli gospodarzy XXVI Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP w 2020r. Przeglądy mają charakter ogólnopolski. Są ostatnim etapem eliminacji do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP.

Zamiarem Związku OSP RP jest powiązanie tych prestiżowych wydarzeń ściślej ze środowiskami lokalnymi, szczególnie w których działają Orkiestry strażackie. Wynika to z dobrych doświadczeń przy organizacji przeglądu w Lidzbarku w 2018r. oraz warsztatów w latach 2016-2017, 2019.

Przeglądy odbywają się zgodnie z regulaminem dostępnym pod linkiem: http://zosprp.pl/files/news/_single/regulamin_przegladu_orkiestr_2019.pdf.

W 2020r. planowane jest zorganizowanie jedynie 4-5 przeglądów regionalnych, każdy z udziałem nie więcej niż 10 orkiestr. Elementami artystycznymi przeglądów są: przemarsz, wspólne wykonanie utworów, przesłuchania sceniczne, pokazy paradne (w tym musztry, występy mażoretek itp.). Każdy z przeglądów zakończy się wręczeniem orkiestrom dyplomów, wyników punktowych oraz wyłonieniem najlepszych orkiestr przeglądu. Ilość orkiestr nagrodzonych uzależniona jest od ostatecznej puli nagród, w tym liczby i wartości nagród rzeczowych. Nagrodami wręczanymi podczas przeglądów są w pierwszej kolejności nagrody gospodarzy.

Orkiestry z najlepszą punktacją po wszystkich przeglądach regionalnych zostaną zaproszone na ogólnopolski festiwal orkiestr OSP w 2021r. Na ostatnim festiwalu w 2019r. w Białymstoku wzięło udział 10 najlepszych orkiestr strażackich w Polsce.

Rolą gospodarza przeglądów będzie przede wszystkim:

 • użyczenie/zorganizowanie miejsca przeprowadzenia przesłuchań (scena, plac, trasa przemarszu)
 • zapewnienie wyżywienia orkiestrom podczas przesłuchań (w zależności od ilości uczestników możliwa partycypacja Związku OSP RP)
 • pomoc w logistycznym przeprowadzeniu przeglądu (scena, nagłośnienie, ochrona, kontakty ze służbami publicznymi, zapewnienie toalet, parkingów, zabezpieczenie medyczne itp.)
 • organizacja zespołu informacyjno-porządkowego (piloci-opiekunowie orkiestr podczas pobytu w miejscowości, konferansjer itp.)
 • promocja wydarzenia lokalnie
 • pomoc w zapewnieniu części nagród, tzw. nagród gospodarzy

Ze strony Związku OSP zapewnione zostaną:

 • przeprowadzenie rekrutacji orkiestr, ich zaproszenie,
 • promocja wydarzenia na szczeblu ogólnopolskim,
 • jury i organizacja jego pracy,
 • puchary, dyplomy,
 • część nagród dla Orkiestr
 • w przypadku dużej ilości uczestników dofinansowanie wyżywienia.

Ponadto informujemy, iż Związek OSP RP zabiega wzorem 2018r. o pozyskanie dotacji m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku pozyskania środków zostaną one przeznaczone w pierwszej kolejności na nagrody dla Orkiestr.

Wypełnienie tego formularza jest wyrażenie chęci przez potencjalnego partnera do przyjęcia przeglądu. Najbardziej atrakcyjne zgłoszenia zostaną poddane negocjacjom bezpośrednim. Prosimy o wypełnienie formularza do 29 listopada 2019r.

Wypełnij formularz