XXVI Regionalne Przeglądy Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 2020

Terminy Przeglądów:

16 maja - Ciechanów, woj. mazowieckie
23 maja - Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
06 czerwca – Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
13 czerwca - Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
21 czerwca - Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
28 czerwca - Daleszyce, woj. świętokrzyskie

Wybór miejsca Przeglądu zależy od Orkiestry.

Formularz zgłoszenia do konkursu muzycznego i pokazów parady

Zgłoszenie, w formie wypełnienia formularza, przyjmowane jest najpóźniej 30 dni przed datą przeglądu, w którym chce uczestniczyć Orkiestra. Do tego dnia można modyfikować swoje zgłoszenie. Zgłoszenie do ostatniego przeglądu w tegorocznej edycji przyjmowane jest najpóźniej do dnia 25 maja 2020 roku.

Planowana maksymalna liczba orkiestr uczestniczących w jednym przeglądzie - 10.

Przeglądy są jednodniowe i odbywać się będą w ramach godzinowych 10:00-18:00 w zależności od ilości uczestników.

Ramowy program:

 • Przyjazd orkiestr
 • Odprawa dyrygentów i choreografów (losowanie kolejności występów Orkiestr) – spotkanie w miejscu wskazanym przez gospodarzy
 • Ceremonia otwarcia Przeglądu, w tym: wystąpienia gospodarzy i przedstawicieli Związku OSP RP i wspólne wykonanie utworów.
 • Przemarsz orkiestr ulicami miasta-gospodarza (odległość do 1000 m) trasami wskazanymi przez gospodarzy z oceną gry w marszu (w miejscu przemarszu wspólnym dla wszystkich Orkiestr), przy czym obowiązuje zatrzymanie Orkiestry w marszu przed Jury, przerwanie gry i ponowne rozpoczęcie gry w marszu.
 • Występy konkursowe - w wylosowanej kolejności (3 utwory muzyczne w tym minimum 1 utwór kompozytora polskiego)
 • Pokazy parady marszowej – konkurs zgodnie ze zgłoszeniami (§ 3 pkt. 4, 5 „Regulaminu Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych”) – w wylosowanej kolejności
 • Koncert okolicznościowy (podczas obrad Jury)
 • Ogłoszenie wyników Przeglądu

Utwory do wspólnego wykonania:

Sygnał Straży Pożarnych
Rycerze Floriana - Hymn Związku OSP RP
Romanza F. Chopin
Marsz Strażaków muz. F. Zwoliński
Orkiestry Dęte opr. J. Kwiatkowski
Pieśń IV Szwadronu (przybyli ułani) opr. G. Duchnowski
Jak to na wojence ładnie opr. G. Duchnowski

Materiały nutowe zostaną udostępnione po zgłoszeniu się Orkiestry do udziału w Przeglądzie
(wypełnieniu formularza powyżej).

Uwagi:

 • Ceremonia Otwarcia i przemarsz Orkiestr mogą występować w dowolnej kolejności, zależnie od warunków miasta – gospodarza Przeglądów.
 • Przegląd odbywa się zgodnie z „Regulaminem Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 9 lutego 2006 roku (dostępny na stronie Związku OSP RP zosprp.plzakładka „regulaminy”)
 • W przerwie między występami orkiestry otrzymują posiłek.
 • Szczegółowo program i godziny podane zostaną w zaproszeniu, które prześlemy zgodnie ze zgłoszeniem Orkiestry.
 • Sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu Przeglądu (losowanie, posiłki itp.) zostaną podane podczas odprawy dyrygentów i choreografów.

Informacja dodatkowa o przeglądach Orkiestr OSP

 • Obowiązujący regulamin dostępny jest pod linkiem http://www.zosprp.pl/php/regulaminy/151-26-2006zal01.pdf
 • Ocena gry w marszu. Obowiązuje obowiązkowe zatrzymanie Orkiestry na wysokości przewodniczącego jury /orientacyjny punkt podany na odprawie w dniu przeglądu/. Możliwe są: zatrzymanie gry i marszu, zatrzymanie marszu bez gry, zatrzymanie gry a następnie marszu. Rekomendowane jest zagranie podczas postoju na wysokości jury kilka/kilkanaście taktów dowolnego marsza. Odmarsz Orkiestry może odbyć się innym marszem (ale również może być grany ten sam utwór). Istotne przy ocenie tej kategorii jest m.in. jednolitość ruchów instrumentów i reakcja muzyków na komendy buławą (unikanie słownych komend). Ocena gry w marszu stanowi ½ oceny Orkiestry w konkursie głównym (sumuje się z występem scenicznym)
 • Przeglądy ocenia w br. poszerzone jury (planowane w sumie 5 osób), z czego koncert oceniany jest przez 4 członków jury. Skład jury różni się w różnych lokalizacjach przeglądów. Skrajne noty członków jury są omawiane przez jury, aby zapewnić możliwie najobiektywniejszą ocenę w zestawieniu wszystkich przeglądów regionalnych.
 • Każda z Orkiestr podczas rozdania dyplomów otrzymuje średnią notę, jaką otrzymała w poszczególnych kompetencjach (koncert + przemarsz oraz musztra paradna). Te noty posłużą po do sporządzenia ogólnopolskiego rankingu Orkiestr OSP 2020 po ostatnim tegorocznym przeglądzie regionalnym (28 czerwca Daleszycach). Najlepsze Orkiestry zostaną zaproszone na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP w 2021r. Ich liczba będzie znana na początku 2021r.
 • Wspólne wykonanie podczas przeglądów, po konsultacji z przedstawicielami Orkiestr, zostało zredukowane do kilku pozycji: Sygnał Straży Pożarnych, Rycerze Floriana, Romanze (utwór o charakterze patriotycznym), Marsz Strażaków, Orkiestry Dęte, Pieśń IV Szwadronu (przybyli ułani, Jak to na wojence ładnie. Utwory podczas przeglądów dyrygują obowiązkowo dyrygenci Orkiestr biorących udział w konkursie. Chęć zadyrygowania danym utworem można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub podczas odprawy w dniu przeglądu.
 • Nagrody fundują gospodarze lub dodatkowi sponsorzy przeglądów bezpośrednio po ich zakończeniu. Ich wartość i ilość określają partnerzy przeglądów (burmistrzowie).
 • W czasie trwania przeglądów, jak i po ich zakończeniu będziemy prosić przedstawicieli Orkiestr (biorących w nich udział obecnie, w przeszłości lub zainteresowanych wzięciem udziału w przeglądach w kolejnych edycjach) do wypełnienia anonimowych ankiet dotyczących spraw regulaminowych przeglądów, organizacyjnych i artystycznych. Wyniki posłużą do ulepszania całego cyklu.

Kontakt:

Dział Programowy

Tel: 22 5095040

e-mail: ps@zosprp.org.pl