XXV Regionalne Przeglądy Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 2018

Terminy Przeglądów:
20 maja - Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
26 maja - Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
2 czerwca - Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
3 czerwca - Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
10 czerwca - Opatów, woj. świętokrzyskie
17 czerwca - Suwałki, woj. podlaskie
30 czerwca - Ciechanów, woj. mazowieckie
26 sierpnia - Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
 
Ramowy program:
W godzinach porannych:
- Przyjazd orkiestr
- Odprawa dyrygentów i choreografów - w miejscu wskazanym przez gospodarzy
- Przemarsz orkiestr ulicami miasta – gospodarza (odległość do 1000 m) trasami wskazanymi przez gospodarzy z oceną gry w marszu (w miejscu przemarszu wspólnym dla wszystkich Orkiestr), przy czym obowiązuje zatrzymanie Orkiestry w marszu przed Jury, przerwanie gry i ponowne rozpoczęcie gry w marszu.
- Ceremonia otwarcia Przeglądu, w tym: wystąpienia gospodarzy i przedstawicieli Związku OSP RP i wspólne wykonanie utworów:
  1. Sygnał Straży Pożarnych
  2. Rycerze Floriana Hymn Związku OSP RP
  3. Romanza F. Chopin
  4. Marsz Strażaków muz. F. Zwoliński
  5. Orkiestry Dęte opr. J. Kwiatkowski
 
Link do pobrania materiałów nutowych przesłany zostanie po zgłoszeniu się Orkiestry do udziału w Przeglądzie.
 
Występy konkursowe - orkiestry wykonują trzy utwory muzyczne w wylosowanej kolejności (w tym minimum jeden utwór kompozytora polskiego)
 
Pokazy parady marszowej – konkurs zgodnie z indywidualnymi zgłoszeniami (§ 3 pkt. 4, 5 „Regulaminu Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych”) – w wylosowanej kolejności
 
Uwagi:
Wybór miejsca Przeglądu zależy od Orkiestry.
Ceremonia Otwarcia i przemarsz Orkiestr mogą występować w dowolnej kolejności, zależnie od warunków miasta – gospodarza Przeglądów.
Przegląd odbywa się zgodnie z „Regulaminem Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
9 lutego 2006 roku (dostępny na stronie Związku OSP RP www.zosprp.pl zakładka „regulaminy”)
W przerwie między występami orkiestry otrzymują posiłek.
Szczegółowo program i godziny podane zostaną w zaproszeniu, które prześlemy zgodnie ze zgłoszeniem Orkiestry.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do Działu Programowego Biura ZOSP RP 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1,
fax. 22 5095040 22 8275329, e-mail: ps@zg.zosprp.pl w możliwie najszybszym terminie.
wzór kart zgłoszenia w załączeniu, odrębne do konkursu muzycznego i pokazów parady.
Sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu Przeglądu (losowanie, posiłki itp.) zostaną podane podczas odprawy dyrygentów i choreografów.

Karta zgłoszenia dla orkiestr
Karta zgłoszenia do konkursu parady marszowej

Informacja do pobrania/druku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury