XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik

XXIV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP"
 
XII Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa
Prace konkursowe prosimy przesyłać do końca lipca 2017 na adres biura
lub na adres działu programowego ps@zg.zosprp.pl lub ps@zosprp.org.pl