XXIII Ogólnopolski Konkurs Kronik

W dniach 23-25 września 2016 roku w Supraślu i Białymstoku odbyło się spotkanie laureatów XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania wystawy kronik i warsztatów szkoleniowych w obiektach Akademii Supraskiej.

Sobota poświęcona była na zapoznanie z historią miasta i regionu. Uczestnicy zwiedzali Supraśl, Kruszyniany, Tykocin, OSP Siekierki i Białystok.

W niedzielę odbyła się sesja popularnonaukowa w Auli MAGNA Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich w Białymstoku.

Referaty wygłosili:

- Dr Janusz Gmitruk „ 1050. rocznica Chrztu Polski”

- Prof. Piotr Matusak „Jubileusz 95-lecia Związku, rola Bolesława Chomicza w kreowaniu ogólnopolskiego ruchu strażackiego”

- Prof. Adam Cz. Dobroński „Historia regionu”

- Andrzej Lechowski „Organizowanie się ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku i regionie, inicjatywy władz miasta”.

Protokół, podsumowanie konkursów kronik przedstawiła przewodnicząca Jury Anna Przybylska. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i wydawnictwa historyczne.

 

Informacja o wynikach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik

Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik ZOSP RP w składzie:

 1. mgr Anna Przybylska - przewodniczący

 2. dr Krzysztof A. Latocha - sekretarz

 3. mgr Jerzy Przybylski - członek

dokonało oceny zgłoszonych kronik strażackich i stwierdziło, co następuje:

 1. Na XXIII Ogólnopolski Konkurs Kronik Supraśl 2016 zgłoszono 88 kronik strażackich w 139 tomach, w tym:

 • 69 Ochotniczych Straży Pożarnych (z 1. zakładową OSP),

 • 7 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP,

 • 6 Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP,

 • 2 Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych,

 • 1 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

 • 3 inne (tj. Złota Księga Sztandarów, Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP, Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego).

 

 1. 26 kronik nie brało udziału w dotychczas organizowanych przez ZG ZOSP RP edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

 2. Biorąc pod uwagę właściwość terytorialną na przedmiotowy konkurs zgłoszono:

 • 17 kroniki z województwa łódzkiego,

 • 15 kronik z województwa wielkopolskiego,

 • 12 kronik z województwa mazowieckiego,

 • 8 kronik z województwa śląskiego,

 • 7 kronik z województwa podlaskiego,

 • po 5 kronik z województwa dolnośląskiego i lubelskiego,

 • po 4 kroniki z województwa opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego,

 • po 3 kroniki z województwa małopolskiego i zachodniopomorskiego,

 • 1 kronika z województwa pomorskiego.

 1. Nie zgłoszono do konkursu kronik z 3 województw, tj.:

 • kujawsko-pomorskiego,

 • lubuskiego,

 • warmińsko-mazurskiego.

 1. Jury oceniając zgłoszone na konkurs kroniki brało pod uwagę:

 • koncepcję kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP,

 • stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania działalności lokalnych środowisk,

 • poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych,

 • autentyczność i obiektywizm zapisów,

 • poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów,

 • poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.

 1. Oceny kronik przedstawiają się następująco:

  • 20 kronik wzorowych,

  • 22 kronik wyróżniających,

  • 28 kronik poprawnych,

  • 12 kronik za udział.

 2. Nie poddano ocenie 6 kronik, ze względu na ich udział w zeszłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Kronik, co uniemożliwia dokonanie oceny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, stanowiący załącznik do Uchwały 113/16/2009 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 23.10.2009 r.