XIII piesza pielgrzymka strażaków na Jasną Górę wyruszyła z Warszawy

W poniedziałek 5 sierpnia br rozpoczęła się trzynasta już pielgrzymka strażaków ochotników i PSP na Jasną Górę.
Odbywa się wspólnie z 36 Pieszą Praską Pielgrzymką Rodzin.
Pielgrzymi najpierw odebrali błogosławieństwo w Bazylice Katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, potem uczestniczyli w Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, koncelebrowanej przez JE Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej, JE Księdza Biskupa Marka Solarczyka Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko – Praskiej, Księdza Jana Krynickiego Kapelana Krajowego Strażaków i wielu innych duchownych.

W uroczystości wyprowadzenia pielgrzymki z Warszawy uczestniczyli przedstawiciele władz pożarniczych z Komendantem Głównym PSP gen. bryg Leszkiem Suskim na czele oraz ZOSP RP z Dh Zbigniewem Kaliszykiem – Członkiem ZG ZOSP RP i Markiem Dyką – Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie.

Uroczystość oprawiła muzycznie Orkiestra Dęta OSP w Zawidzu Kościelnym pod batutą kapelmistrza Druha Jarosława Gizińskiego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Kaliszyk.