X Europejskie i XIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych ŚMIGIEL 2013

X Europejskie

i XIII Krajowe Zawody

Sikawek Konnych

ŚMIGIEL2013Druhny i Druhowie
Ochotnicze Straże Pożarne

Miło nam poinformować, że Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka i Samorządami Powiatu Kościańskiego organizuje X Europejskie i XIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Zawody odbędą się 18 sierpnia 2013 roku w Śmiglu (powiat kościański, woj. wielkopolskie).

Patronat honorowy nad imprezą objął dh Waldemar Pawlak - prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do dnia 25 czerwca br.na adres:

Druhna Magdalena Naskręt, Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15,
64-000 Kościan, fax: (65) 512 03 15 e-mail: missosp@gminakoscian.pl

Uwaga! Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny
z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Odpłatność za udział w zawodach wynosi 600 zł + 23%VAT. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów
dla drużyny wraz z obsługą (20 osób), medale, dyplom, plakat.
Termin odpłatności wg informacji na fakturze.

Narada dotycząca zawodów odbędzie się 12.07.2013 r. (piątek)
w świetlicy OSP Czacz, ul. 27 Stycznia 1, 64-030 Śmigiel, początek
o godz. 10.00
. Podczas niej zostaną omówione sprawy organizacyjne
dot. zawodów, a przedstawiciele drużyny otrzymają regulamin, plakat
oraz niezbędną dokumentację. Do udziału w naradzie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli zgłoszonej drużyny.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
W zgłoszeniu prosimy o podawanie obowiązkowo kontaktowych adresów
e-mail (poczty elektronicznej) oraz telefonów komórkowych. Przewidujemy,
że bieżące informacje o zawodach będą wysyłane do drużyn drogą elektroniczną. Wszystkie informacje dotyczące zawodów będą umieszczane na bieżąco na stronie www.zosprp.poznan.pl Prosimy o rzetelne wypełnienie danych do faktury.

Osoba do kontaktu: Kazimierz Król tel. kom. 600 100 950,
e-mail: krol-kazimierz@wp.pl

Zgłoszenie

 
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. wielkopolskiego
 
Andrzej Jankowski