Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2016 roku

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP
 2. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 3. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 4. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 6. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 7. Sprawozdanie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzącej działalność statutową 1. BILANS, 2. RACHUNEK WYNIKÓW
 8. Raport Ochotniczej Straży Pożarnej
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 10. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
 11. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Wyborczej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 12. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie wyborów
 13. Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 14. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro
 15. Wzory Bilansu oraz Rachunku zysków i strat - Informacja o klasyfikacji OSP jako jednostki mikro
 16. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /dla wybranych delegatów na Zjazd i wskazanych przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego szczebla/

Można wykorzystać także, niżej wymienione wzory druków, jako uzupełniające do przebiegu zebrania :

 1. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 2. Uchwała nr 4 z walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie zmian w statucie OSP
 3. Wykaz zmian w Statucie OSP
 4. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Wszystkie druki spakowane (ZIP)