Wytyczne w sprawie honorowego członkostwa władz Związku i władz jego oddziałów.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016r. przyjął do stosowania "Wytyczne w sprawie honorowego członkostwa władz Związku i władz jego oddziałów"

Poniżej tekst"Wytycznych" oraz wzory niezbędnych dokumentów.

Wytyczne w sprawie honorowego członkostwa władz Związku i władz jego oddziałów.
OŚWIADCZENIE o skorzystaniu z bycia członkiem honorowym.
UCHWAŁY w sprawie potwierdzenia skuteczności oświadczeń o uzyskaniu statusu członka honorowego.