Wykaz druków na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP

Druki obowiązujące

 1. Uchwała zarządu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego Związku OSP RP (1 str.)
 2. Zał. nr 1 do Uchwały Zestawienie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego/ miejskiego/miejsko-gminnego. (1 str.)
 3. Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP. (1 str.)
 4. Plan przygotowań do zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (3 str.)
 5. Regulamin Zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 6. Mandat. Zaproszenie delegata. (1 str.)
 7. Zaproszenie na zjazd oddziału gminnego. (1 str.)
 8. Lista obecności delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 9. Lista obecności ustępujących władz przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości. (1 str.)
 10. Protokół komisji mandatowej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 11. Sprawozdanie komisji mandatowej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko- gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 12. Protokół komisji wyborczej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 13. Sprawozdanie komisji wyborczej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 14. Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału gminnego/miejskiego miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 16. Uchwała nr 1 zjazdu oddziału gminnego (1 str.)
 17. Uchwała nr 2 zjazdu oddziału gminnego (1 str.)
 18. Uchwała nr 3 zjazdu oddziału gminnego (1 str.)
 19. Uchwała nr 4 zjazdu oddziału gminnego (1 str.)
 20. Uchwała nr 5 zjazdu oddziału gminnego (1 str.)
 21. Uchwała nr 6 zjazdu oddziału gminnego (programowa)-(2 str.)
 22. Uchwała nr 1 zarządu oddziału gminnego (2 str.)
 23. Protokół z 1 posiedzenia zarządu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 24. Uchwała nr 1 komisji rewizyjnej oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 25. Protokół z posiedzenia konstytuującej się komisji rewizyjnej oddziału gminnego/ miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 26. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP. (2 str.)
 27. Informacja o przebiegu zjazdu oddziału gminnego/ miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (4 str.)
 28. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych/ sprawozdawczo – wyborczych w OSP. (3 str.)

Druki uzupełniające

 1. Scenariusz obrad zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP, (3 str.)
 2. Tezy do wystąpienia otwierającego zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 3. Tezy do referatu na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSPRP. (2 str.)
 4. Tezy do Uchwały Programowej. (1 str.)
 5. Protokół komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (3 str.)

Wszystkie druki spakowane (ZIP)