Wybrano władze Województwa Łódzkiego

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Łódzkiego odbył się 21 kwietnia na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie w powiecie zgierskim.

W obradach wzięło udział 71 spośród 74 delegatów wybranych na zjazdach powiatowych, 30 przedstawicieli do zarządu oddziału, członkowie ustępujących władz  z terenu województwa łódzkiego oraz goście.

W Zjeździe wzięli udział: prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, poseł Paweł Bejda – delegat powiatu łowickiego, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, dyrektor ZW ZOSP RP Wiesław Golański, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Marek Mazur, kapelan strażaków woj. łódzkiego ks. Adam Stańdo, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wicemarszałek Artur Bagiński - delegat powiatu opoczyńskiego, kierownik Oddziału Profilaktyki Pożarowej Urzędu Miasta Łodzi Eligiusz Pietrzak, redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” Dorota Pardecka, dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Dorota Zagraba, prezes Zarządu Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu Kamil Górecki, starostowie woj. łódzkiego, prezesi ZOP ZOSP RP woj. łódzkiego, komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. łódzkiego, przedstawiciele mediów z terenu woj. łódzkiego.

Obradom przewodniczyli: Tadeusz Karcz, Artur Sterna, sekretarz: Tadeusz Cisowski.

W Prezydium Zjazdu zasiedli: Waldemar Pawlak, Jan Ryś, Paweł Gajda, Stanisław Walczak.

Uhonorowano zasłużonych. Wicewojewoda Karol Młynarczyk za szczególne zasługi dla wychowania młodzieży w szeregach OSP wręczył Medal Edukacji Narodowej Arturowi Sternie. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczeni zostali: Zenon Kaźmierczak, Ryszard Mirowski, Tadeusz Chmielewski. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: Grzegorz Babski, Jerzy Paczkowski, Małgorzata Pawlik. Za wzorową, ofiarną i długoletnią pracę społeczną na rzecz Związku OSP RP i pomoc w realizacji zadań statutowych Oddziału wyróżnieni zostali: Paweł Gajda, Józef Badziak, Lucjan Noweta, Tadeusz Wojciechowski, Grzegorz Busiakiewicz, nadbryg. w st. spoczynku Andrzej Witkowski, Grzegorz Czechowski.

Zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na nową kadencję 2017-2021, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, wybrano przedstawicieli do Zarządu Głównego oraz delegatów na Zjazd Krajowy ZOSP RP.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Łódzkiego

Prezes Jan Ryś, wiceprezesi: Tadeusz Karcz, Tadeusz Cisowski, Andrzej Weselski, Ryszard Szmaja, sekretarz Mieczysław Serwa, skarbnik Wojciech Pokora

Przedstawiciele do Zarządu Głównego ZOSP RP

Paweł Bejda, Sławomir Emanuel, Tadeusz Karcz, Jan Ryś, Artur Sterna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Woj. Łódzkiego

Grzegorz Busiakiewicz

Przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RP Woj. Łódzkiego

Józef Dziemdziela

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP

Artur Bagieński, Paweł Bejda, Grzegorz Busiakiewicz, Tadeusz Cisowski, Jan Dudek, Józef Dziemdziela, Jerzy Kaczmarek, Tadeusz Karcz, Jan Kozłowski, Adam Nowak, Krystyna Ozga, Jan Ryś, Artur Sterna, Ryszard Szmaja, Andrzej Weselski

Zjazd przyjął program działania na kolejną kadencję 2017-2022.