Wybrano władze w Lubuskiem

1 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Konkatedrze Święte Jadwigi.

W zjeździe udział wzięło 63 delegatów oddziałów powiatowych spośród 74. Podsumowano działalność władz wojewódzkich w latach 2012-2016 i wyłoniono zarząd nowej kadencji 2017-2022.

W zjeździe uczestniczyli: poesł na Sejm Katarzyna Osos, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, wiceprezesi -  Stefan Mikołajczak i Teresa Tiszbierek, członek ZG Stanisław Dycha, dyrektor ZW ZOSP RP Wiesław Golański, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, komendant wojewódzki PSP Sławomir Klusek, wicemarszałek Alicja Makarska, wicewojewoda Robert Paluch, prezes WFOŚiGW Jolanta Fedak, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej, dyrektor ZW ZOW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego Andrzej Jankowski, specjalista Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Maciej Lipka, specjalista RDLP w Zielonej Górze Paweł Wcisło, zastępca komendanta KM Policji w Zielonej Górze Jarosław Tchorowski, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, dyrektor departamentu bezpieczeństwa m. Zielona Góra Waldemar Michałowski, kapelani -  Dariusz Glama i Przemysław Kaminiarz, prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK Zdzisław Martyniuk, przedstawiciele Związku Straży Pożarnych Usteckiego Kraju – Pavel Vesely i Jiri Henc, prezesi ZOP ZOSP RP, komendanci powiatowi PSP, starostowie.     

W trakcie zjazdu uhonorowano zasłużonych. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymali:   

Helena Smagasz, Andrzej Brachmański, Władysław Brzechwa, Marian Kanduła.         

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: Henryk Gardzijewski , Jan Rusak.  

Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali: Jolanta Fedak, Irena Mądrowska – Kaźmierska, Adam Koza, Adam Majewicz. Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Dariusz Glama, Przemysław    Kaminiarz. Wręczono również odznaki honorowe oraz odznaczenie za wysługę lat – 50, którą otrzymał Edward Fedko.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego na IV kadencję 2017-2021

Prezes Edward Fedko, wiceprezesi - Lech Cabel, Ryszard Klisowski, Alicja Makarska, członkowie Prezydium - Władysław Brzechwa, Stanisław Chabza, Przemysław Gliński, Hubert Harasimowicz, Henryk Inglot, Stanisław Książek, Edwin Łazicki, Tadeusz Ostrowski, Leszek Parandyk, Stanisław Radkiewicz, Piotr Radny, Mariusz Zalewski.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra OSP Siedlice.

Przedstawiciele do składu Zarządu Głównego ZOSP RP

Edward Fedko

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Helena Sagasz

Przewodniczący Sądu Honorowego

Bernard Radny

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy Związku OSP RP

Andrzej Brachmański, Lech Cabel, Elżbieta Polak, Józef Spychała