Wybrano władze w Lubelskiem

Marian Starownik został wybrany prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na kolejną kadencję.

21 kwietnia w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Woj. Lubelskiego. Po otwarciu uroczystym Zjazdu wyłoniono prezydium, jego przewodniczącego oraz sekretariat. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad, który nie uległ zmianie. Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom Związku. Po ukonstytuowaniu komisji: mandatowej, wyborczej, wniosków i uchwał oraz skrutacyjnej, wysłuchano sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu, które przedstawił prezes Marian Starownik. W głosowaniach udzielono Zarządowi absolutorium oraz ustalono skład nowego.

1. Prezes - Starownik Marian

2. Wiceprezes - Łopata Jan
3. Wiceprezes - Kuropatwa Józef
4. Wiceprezes - Sławecki Tadeusz
5. Wiceprezes - Smal Kazimierz
6. Sekretarz - Pikacz Czesław
7. Skarbnik - Kowalczyk Jan
8. Członek Prezydium - Alinowski Grzegorz
9. Członek Prezydium - Jagiełło Stanisław
10. Członek Prezydium - Kołodziejczyk Dariusz
11. Członek Prezydium - Kozioł Janusz
12. Członek Prezydium - Krępski Paweł
13. Członek Prezydium - Maj Andrzej
14. Członek Prezydium - Mielnicki Kazimierz
15. Członek Prezydium - Rodzik Zenon
16. Członek Prezydium - Sawczuk Roman
17. Członek Prezydium - Skura Mieczysław
18. Członek Prezydium - Szpak Janusz
19.Członek - Filipiuk Mariusz
20. Członek - Różańska Teresa
21. Członek - Narolski Zbigniew
22. Członek - Małecki Jan
23. Członek - Kowalik Witold
24. Członek - Chruściel Tadeusz
25. Członek - Kwiecień Frańciszek
26. Członek - Puła Fryderyk
27. Członek - Skrabucha Antoni
28. Członek - Żydek Mirosław
29. Członek - Cholewa Roman
30. Członek - Pieniak Zuzanna
31. Członek - Chyła Andrzej
32. Członek - Gagoś Robert
33. Członek - Organista Kazimierz
34. Członek - Gruszkowski Franciszek
35. Członek - Branecki Mariusz
36. Członek - Borowski Ryszard
37. Członek - Bartnik Sławomir
38. Członek - Stefaniuk Franciszek Jerzy
39. Członek - Hałas Mirosław
40. Członek - Stanibuła Ryszard
41. Członek - Piekarczykk Wojciech
42. Członek - Chomicki Łukasz
43. Członek - Hetman Krzysztof