Wybrano władze na Śląsku

Na Zjazd delegatów reprezentujących powiaty woj. śląskiego, 4 czerwca do Miasteczka Śląskiego przybyli również przedstawiciele najwyższych władz Związku oraz goście.

W Zjeździe delegatów województwa śląskiego uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Waldemar Anzel, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Wiesław Golański, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Mieczysław Skręt, członek Głównego Sądu Honorowego Tadeusz Mamok, krajowy kapelan strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego- ks. St. kpt. Adam Glajcar, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk , wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, delegacja strażaków Republiki Czeskiej na czele z Leo Kubeną – starostą Sdrużeni Hasicu Czech, Moraw a Slezska Morawsko Slezskiego Kraje w Ostrawie, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Wiesław Kucharski oraz były dyrektor Kazimierz Szabla,

komendant powiatowy PSP bryg. Piotr Krężel, kapelan strażaków powiatu tarnogórskiego o. Kamilian Ireneusz Sajewicz, przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel, burmistrz Miasteczka Śląskiego Krzysztof Nowak.

Delegaci wybrali władze na kolejną kadencję 2017-2022.

Prezydium: prezes Zbigniew Meres, wiceprezesi – sekretarz Jan Ozga, Rafał Glajcar, Jerzy Szkatuła, Henryk Kiepura, Andrzej Pilot, Krzysztof Smela, Michał Urbaniec, Zdzisław Banaś, Piotr Buk, członkowie - Waldemar Anzel, Sławomir Bijak, Tadeusz Ciastkio, Edward Deberny, Marek Durał, Andrzej Frejno, Adam Glajcar, Stefan Kaptur, Henryk Karcz, Wiesław Kucharski, - Henryk Kuczob, Marek Omozik, Jan Pająk, Janusz Pierzyna, Dariusz Pilśniak, Klemens Podlejski, Marek Rączka, Witold Ryszka, Szymon Sekta, Janusz Skulich, Krzysztof Strzoda, Mariusz Trepka, Przemysław Zieliński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Mieczysław Skręt

Przewodniczący Sądu Honorowego Marian Indeka.

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy: Zbigniew Meres, Rafał Glajcar, Janusz Pierzyna, Henryk Kiepura, Krzysztof Smela, Piotr Buk, Tadeusz Mamok, Mieczysław Skręt, Janusz Skulich, Wiktor Czulak.

Przedstawiciele do Zarządu Głównego ZOSP RP: Zbigniew Meres, Rafał Glajcar, Henryk Kiepura.