Wspieramy Mazowieckie Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza ZOSP RP i WUS Brzeziny.

W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach odpowiedziały na apel Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, które boryka się z olbrzymim problemem wynikającym ze stanu zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i inne materiały potrzebne w codziennym funkcjonowaniu Szpitala.

14 maja br. Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach na prośbę Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP druha Krzysztofa Kowalczyka, przygotowała dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza 1 000 jednorazowych osłonek ochronnych (maseczek), które posłużą pracownikom szpitala w codziennym funkcjonowaniu jako środki ochrony osobistej.

Przekazanie osłonek ochronnych, z udziałem Pana Jacka Bachańskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Inwestycyjnych MSCZ, odbyło się 19 maja br. w siedzibie Zarządu Głównego ZOSP RP z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i ochrony osobistej.

Osłonki trójwarstwowe są wyprodukowane przez polskiego producenta (Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach) z materiałów używanych przy produkcji maseczek medycznych zgodnych z normą PN-EN 14 683, wewnętrzna warstwa osłonek posiada badania na przenikanie bakterii Instytutu CENTEXBEL. Materiały użyte do produkcji są bezpieczne dla kontaktu ze skórą (nie zawierają szkodliwych substancji), pozwalają na swobodne oddychanie i posiadają Certyfikat OEKO-TEX®.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jest największą placówką psychiatryczną w Polsce. Obejmuje opieką osoby z aglomeracji warszawskiej, jak również osoby, które przyjechały na Mazowsze w celach zawodowych oraz przebywających w Polsce cudzoziemców.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Celem Związku jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Tym sposobem ZOSP RP wraz z WUS w Brzezinach biorą udział w społecznej akcji #STRAŻACYMEDYKOM, w której działa już prawie 300 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce.

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej