Wizyta przedstawicieli Deutsche Jugendfeuerwehr w Polsce

W dniach 17-19 lutego br. z roboczą wizytą na zaproszenie Związku OSP RP w Warszawie przebywali przedstawiciele Deutsche Jugendfeuerwehr - Niemieckiego Młodzieżowego Związku Straży Pożarnych.

Delegacja zagraniczna w składzie: Heinrich Scharf - Bundesjugendleiter (szef Deutsche Jugendfeuerwehr), Andreas Huhn - koordynator współpracy polsko-niemieckiej oraz Hans Werner Dünweg - pracownik Biura Deutsche Jugendfeuerwehr odpowiedzialny za współpracę międzynarodową i obsługę jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży spotkała się z Prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem oraz wiceprezes Teresą Tiszbierek a także Monikią Karłowicz odpowiedzialną za współpracę międzynarodową i obsługę jednostki centralnej PNWM.

W trakcie wizyty Heinrich Scharf - Szef Deutsche Jugendfeuerwehr wręczył Prezesowi ZG Waldemarowi Pawlakowi pamiątkowy medal nadany za dobrą i owocną współpracę realizowaną pomiędzy naszymi Związkami. Odznaczenie to nadawane jest od niedawna i zostało wręczone dopiero po raz trzeci.

Podczas spotkania podsumowano m.in. współpracę zrealizowaną 2016 roku, dokonano analizy zrealizowanych wspólnych projektów i polsko-niemieckiej współpracy prowadzonej przez OSP i oddziały terenowe Związku a także omówiono problemy związane z realizacją projektów w ramach PNWM. W ramach przyszłych planów przedstawiono propozycje wspólnych projektów na 2017 r.

Wizyta przedstawicieli Deutsche Jugendfeuerwehr wynika z zapisów zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Związkami.