Warsztaty w Licheniu

22 kwietnia w Licheniu odbył się kolejny cykl szkoleń w ramach projektu „Pracownia liderów Orkiestrowych”. Tym razem poświęcony tematom „Muzyka sakralna na wspólnych wykonaniach Orkiestr na przykładzie repertuaru Zlotu Orkiestr w Licheniu” oraz „Pozyskiwanie środków finansowych dla Orkiestr OSP – wprowadzenie”.

Pierwsza część odbyła się dla 20 dyrygentów Orkiestr przy udziale świetnie prezentującej się Orkiestry OSP z Rajska. Orkiestrę na co dzień prowadzoną przez Adriana Wałowskiego, w Licheniu dyrygowana była przez prowadzącego szkolenie, dyrygenta Zlotu Orkiestr w Licheniu – Mariana Chmielewskiego. W trakcie południowych zajęć dyrygentów przeszkolono aż z kilkudziesięciu pozycji muzycznych, które będą wykonywane na Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu 20 maja.

Drugą część spotkania prowadził kierownik merytoryczny projektu – Bartłomiej Robak. Przedstawił prezentację wprowadzającą do problematyki pozyskiwania środków zewnętrznych dla Orkiestr OSP. Nadmieniamy, iż tematyka ta będzie rozwinięta na jesiennych warsztatach projektu.

Jednocześnie zapraszamy kadry strażackich Orkiestr do przystąpienia do projektu. Najbliższe działanie to wizyta studyjna na festiwalu Orkiestr OSP w Częstochowie. Na jesieni planowane są warsztaty m.in. z pozyskiwania środków, dyrygowania buławą, czy pracy z młodzieżą. Więcej informacji o projekcie na stronie zosprp.pl w zakładce kultura oraz forum Związku OSP RP (Orkiestry strażackie). Zapraszamy!