W Sejmie o Ochotniczych Strażach Pożarnych w samorządnej Polsce

3 kwietnia 2017 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja „Ochotnicze Straże Pożarne w samorządnej Polsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, historycy. Partnerami w organizacji spotkania byli: Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.

Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.

W programie konferencji znalazły się referaty:

  • „Ochotnicza Straż Pożarnicze w samorządnej Polsce” - prof. Władysław Tabasz
  • „Bolesław Chomicz o samorządach” - st. bryg. mgr inż. Paweł Rochala
  • „Samorząd i Ochotnicze Straże Pożarne na Mazowszu” - Adam Struzik
  • „Ludowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych WISŁA” - dr Janusz Gmitruk
  • „Strażacy w walce o niepodległość, program obchodów 100-lecia Niepodległej” - dr Tadeusz Skoczek
  • „Ochotnicze Straże Pożarne w 1918 roku (na przykładzie OSP Kielce)” - prof. Urszula Oettingen
  • „Integrująca rola Ochotniczych Straży Pożarnych w społeczności lokalnej” - Franciszek Jerzy Stefaniuk
  • „Bolesław Chomicz - Idea i Czyn. Strażacy w Powstaniu Warszawskim” - prof. dr hab. Piotr Matusak
  • „Henryk Rewakowicz – organizator OSP w Galicji” - dr Mirosława Bednarzak-Libera
  • „Bolesław Machnio – działacz niepodległościowy – strażak Ziemi Radomskiej” - mgr Ewa Koralewska.

W części poświeconej dyskusji głos zabrali m.in. Barbara Nowak, burmistrz Połczyna-Zdroju, Ojciec Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk), prawosławny kapelan krajowy strażaków, Michał Matyskiel, burmistrz Suchowoli, Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz członek Prezydium ZG ZOSP RP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.