VII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr "Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie" - 20 maja 2017 roku w Licheniu Starym