VI MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W RATOWNICTWIE WODNYM I POWODZIOWYM

WILKASY Gm. GIŻYCKO 
8-10 lipca 2011 r.

Organizatorzy:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jego oddziały terenowe,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Wojewoda,
 • Marszałek Województwa,
 • lokalne władze samorządowe,
 • miejscowe OSP.

PARTNER STRATEGICZNY
Aries Power Equipment Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel Honda Marine w Polsce.

PATRONAT HONOROWY
Wiceprezes Rady Ministrów
Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Waldemar Pawlak
 
KOMITET HONOROWY
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jerzy Miller
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY TVP INFO

W Mistrzostwach Polski mogą wziąć udział załogi reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne, specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, dysponujące własnym sprzętem pływającym.

Zgodnie zatwierdzonym przez Prezydium ZGZOSPRP i zamieszczonym na stronie Związku OSP RP Regulaminem Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym I Powodziowym, każdy ZOW ZOSP RP ma prawo zgłosić do startu  dwie reprezentujące województwo załogi oraz ewentualnie załogi tzw. „rezerwowe”, które organizator będzie mógł zakwalifikować w miarę zaistniałych „miejsc wolnych”.

Zgłoszenia można przekazywać:

 • listownie na adres,
  Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie
  Spytkowo 21 A
  11-500 Giżycko
 • drogą elektroniczną na adres e-mail ugmarek@op.pl
 • telefonicznie: Dh.Marek Cudny 602728603 lub Dh.Zbigniew Mróz 606661328
Koszty udziału:
1. wpisowe (wyżywienie) – 90 zł od osoby
2. nocleg na polu namiotowym – 5 zł od osoby za dobę
3. noclegi w domkach (czteroosobowych) – 30 zł od osoby za dobę.

Opłaty należy uiszczać na konto:

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie  11 – 500 Giżycko
 
z dopiskiem „zawody”
 
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Nr rachunku: 22 9343 0005 0012 4139 2000 0010

W karcie zgłoszenia Proszę podać miejsce noclegu (pole biwakowe lub domki) oraz liczbę osób.

 
Filmy instruktarzowe poszczególnych konkurencji:

Pobierz plakat w wersji PDF