Uwaga Redakcje! Zapraszamy na konferencję prasową

Obejrzyj konferencję

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych ustaw
 
serdecznie zaprasza
Redakcje i Dziennikarzy
 
na konferencję prasową
we wtorek, 9 października 2018 roku, godz. 11:00
do Centrum Medialnego w Sejmie RP (budynek F).
 
Konferencja, która odbędzie się z udziałem Prezesa Zarządu Głównego oraz przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcona będzie: losom obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1534) w zakresie przyznania dodatku do emerytury osobom, które co najmniej przez 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej. Dodatek zgodnie z projektem ustawy przysługiwałby w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Podczas konferencji przedstawione zostaną również bieżące sprawy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Szczegóły akredytacji na terenie Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/akredytacje.xsp
 
 
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku OSP RP
 
druh Adam Nowak
Zastępca Pełnomocnika Komitetu