#UWAGA Fundacja WOŚP przekazuje darmowe fantomy dla OSP.

Od grudnia 2017 r. na mocy zawartego porozumienia o współpracy Zarząd Główny Związku OSP RP włączył się w realizację Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, jako jego partner. Koordynatorzy doskonale zdają sobie sprawę, że to Strażacy-ochotnicy są naturalnym partnerem dla Fundacji WOŚP przy realizacji tego Programu. To właśnie umiejętności i wiedza druhów-ochotników przekazywane są dzieciom i młodzieży podczas szkoleń czy spotkań w szkołach – na czym niezmiennie zależy zarówno Związkowi OSP RP jak i Fundacji WOŚP.

Najbardziej aktywne jednostki OSP – które przystąpiły do Programu i pomagały nauczycielom w szkołach podstawowych w prowadzeniu zajęć – zostały nagrodzone przez WOŚP w specjalnej kategorii Ogólnopolskiego Konkursu "FLORIANY".

 Doceniając zaangażowanie Was wszystkich w realizację Programu, Fundacja WOŚP chce pójść krok dalej i na podstawie umowy-darowizny chce nieodpłatnie przekazać każdej zainteresowanej jednostce OSP – która zaangażowała się w działania edukacyjne w ramach Programu – fantoma LittleAnne, abyście mogli jeszcze efektywniej szkolić Wasze lokalne społeczności.

Aby otrzymać nieodpłatnie fantoma LittleAnne musicie wysłać oficjalne pismo-prośbę o wspomniany sprzęt, skierowaną do Zarządu Fundacji na adres:

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Dominikańska 19c
02-738 Warszawa

Z dopiskiem: „Prośba RUR”

 W piśmie proszę zawrzeć pełne dane jednostki (potrzebne do wysyłki sprzętu), dane osoby, która prawnie reprezentuje jednostkę (potrzebne do umowy darowizny), pismo opatrzyć stosownymi pieczątkami jednostki. Czekając na korespondencję (na pisma Fundacja WOŚP czeka do 12.11.2021).