Uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli

W piątek 21 lipca o godz. 11.00 w Bazylice św. Floriana w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, twórcy Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Po Mszy świętej kondukt żałobny przemaszerował na Cmentarz Rakowicki, gdzie o godzinie 13:00 złożono ciało śp. generała Feliksa Deli w Alei Zasłużonych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele pożarnictwa: reprezentanci Zarządu Głównego ZOSP RP, Zarządów Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komendy Głównej oraz Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Wojewódzkich, Klub Generalski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.