Świąteczne spotkanie władz Związku OSP RP oraz kierownictwa PSP

Tradycyjnie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP połączone z naradą kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej oraz spotkaniem wigilijnym, któremu przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Podczas posiedzenia ZG ZOSP RP, które odbyło się 17 grudnia w SGSP, podsumowano najważniejsze imprezy i wydarzenia zorganizowane w 2015 roku przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz omówiono nowe zasady naliczania podatku VAT do zakupu sprzętu pożarniczego.

Posiedzenie otworzył prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który powitał zebranych i zaproponował porządek obrad. Wiceprezes ZOSP RP Teresa Tiszbierek przedstawiła przygotowania oraz przebieg XX Międzynarodowego Spotkania Młodzieży CTIF, które w lipcu 2015 roku odbyło się w Opolu. Zaznaczyła, że impreza zakończyła się sukcesem nie tylko organizacyjnym, ale również sportowym, bowiem chłopięca młodzieżówka z Głuchowa (woj. wielkopolskie) zdobyła pierwsze miejsce, a dwie kolejne polskie drużyny uplasowały się na czwartych pozycjach – dziewczęta z MDP Żdzary (woj. wielkopolskie) i chłopcy z MDP Głuchów (woj. łódzkie). Następnie kierownik działu programowego ZG ZOSP RP Leonarda Bogdan omówiła przebieg największej imprezy muzycznej, czyli XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, który miał miejsce w Płocku na początku czerwca. Głos w tej sprawie zabrał także przewodniczący jury przeglądu Marian Chmielewski, członek ZG ZOSP RP. Następnie prawnik Krzysztof Miazga przypomniał o zmianie stawki podatku VAT na sprzęt pożarniczy i omówił możliwości jego odliczenia.

Po posiedzeniu Zarządu Głównego ZOSP RP odbyła się narada kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej – ZOSP RP i PSP, podczas której komendant główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz przedstawił zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zaszły w ochronie przeciwpożarowej, a zwłaszcza w KSRG. Na koniec uczestnicy posiedzenia udali się na spotkanie wigilijne, któremu przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Wzięli w nim udział: poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz, kapelan krajowy strażaków ks. bryg. Jan Krynicki, prezes Waldemar Pawlak, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, rektor-komendant nadbryg. Wiesław Dąbrowa, reprezentanci władz struktur Związku OSP RP oraz pracownicy Biura ZG ZOSP RP. Obecni byli też pracownicy i studenci SGSP oraz ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z JRG 15, którzy brali udział w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Nepalu.

tekst i zdjęcia: Pol