Świąteczne spotkanie Strażaków Ochotników

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Strażacy Ochotnicy wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Związku OSP RP z udziałem władz ochrony przeciwpożarowej poprzedzonym uroczystą mszą świętą.

W sali Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, 14 grudnia, spotkali się Strażacy Ochotnicy z całej Polski. Uroczystość poprzedziło posiedzenie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym udział wziął również dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda. Przedstawił on zebranym ideę Europejskiego Korpusu Solidarności, do udziału w którym zaprosił Związek OSP RP oraz ochotnicze straże pożarne.

W samo południe strażacy wzięli udział w mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego koncelebrowanej przez: biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, kapelana krajowego strażaków ks. st. bryg. Jana Krynickiego i proboszcza ks. płk. Piotra Majkę. W homilii biskup ciepło mówił o strażackiej służbie oraz potrzebie wzajemnego zaufania i jedności środowiska.

Po mszy rozpoczęło się spotkanie opłatkowe. Na wstępie prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak powitał zaproszonych gości, w śród których byli m.in.: metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, biskup Józef Guzdek, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec oraz wiceprzewodniczący Zbigniew Sosnowski, poseł Edward Siarka - Prezes Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, zastępcy komendanta głównego PSP: nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk oraz st. brygadier Marek Jasiński, Dariusz Wróblewski - dyrektor CNBOP - PIB im. J.Tuliszkowskiego, a także księża kapelani oraz prezesi i przedstawiciele Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP. Prezes Waldemar Pawlak podkreślił rolę ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP oraz wagę tradycji strażackich spotkań wigilijnych. Głos zabrali także: Zbigniew Chmielowiec oraz kardynał Kazimierz Nycz, który po modlitwie poświęcił opłatki. Po czym zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia. Wcześniej, zgodnie z tradycją, harcerze z Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce prezesa Waldemara Pawlaka Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej koncert kolęd dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów pod batutą Krzysztofa Witczaka.