Strażackie świętowanie w Krakowie

Uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy utworzenia Związku Floriańskiego odbyły się 9 września. Połączono je z XV Pielgrzymką Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz podsumowaniem i podziękowaniem strażakom ochotnikom za ich udział w działaniach związanych z zabezpieczeniem i organizacją Światowych Dni Młodzieży.

Te ważne dla braci strażackiej wydarzenia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczął Meropolita Krakowski JE Kardynał Stanisław Dziwisz, który następnie przekazał prowadzenie mszy św. Ordynariuszowi Diecezji Tarnowskiej ks. biskupowi Andrzejowie Jeżowi. Ważnym momentem w czasie liturgii było złożenie przez delegacje strażaków darów ołtarza. Za modlitwę w intencji strażaków ochotników osobiście podziękował biskupowi prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak.

Po mszy przed Sanktuarium odbył się uroczysty apel z okazji 95-lecia Związku OSP RP oraz 100-lecia. Związku Floriańskiego. Meldunek o gotowości do jego rozpoczęcia prezesowi Waldemarowi Pawlakowi złożył druh Tadeusz Trytek. Następnie odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę na maszt. Gości obecnych na uroczystości powitała wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek. Byli wśród nich: władze krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne Związku OSP RP, wojewoda małopolski Józef Pilch, przewodnicząca sejmiku woj. małopolskiego Urszula Nowogórska wraz z radnymi Sejmiku Województwa Małopolskiego, małopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Stanisław Nowak z komendantami miejskimi i powiatowymi PSP woj. małopolskiego, zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Sławomir Wojta, prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, małopolski kapelan strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig wraz z kapelanami woj. małopolskiego, poczty sztandarowe OSP woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Podczas uroczystości Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza za wspieranie działań Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczono: Urząd Wojewódzki w Krakowie, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. - Druhny i druhowie, rycerze św. Floriana, serdeczne podziękowania dla was za piękną, wspaniałą służbę pełnioną podczas Światowych Dni Młodzieży, ale także za codzienną troskę o dobro drugiego człowieka – powiedział podczas spotkania prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Każdy strażak, który uczestniczył w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży otrzyma certyfikat poświadczający jego udział w działaniach Związku OSP RP i Diecezji Krakowskiej. Podziękowania te w trakcie apelu przekazano prezesom ZOW i ZOP, którzy wręczą je druhom podczas lokalnych strażackich uroczystości.

Spotkanie w Krakowie- Łagiewnikach zakończyła tradycyjna strażacka grochówka.

 

Zdj. Marian Zalewski